Så mye får du fra OTP

Du får ikke mye pensjon ved kun å spare 2 prosent. DinSide anbefaler å presse arbeidsgiveren til å doble pensjonssparingen.

Pensjonsrådene som gir mest cash

  1. Så mye får du fra OTP


Dette får du ved en innskuddspensjon

Regnestykket til Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand, tar utgangspunkt i to sparenivåer, 2 prosent som er OTP-lovens minimum og 4 prosent.

Det er regnet på en arbeidstaker som i dag er 30, og én som i dag er 50 år. Pensjonsalder er 67 år. Det er lagt til grunn en utbetalingsperiode på 10 år fra pensjonsalder.

Øvrige forutsetninger:
Forventet avkastning: 7%
Forventet avkastning ved nådd pensjonsalder: 5,8%
(gjennom de siste 10 årene faller forventet avkastning lineært fra 7% til 5,8% pga nedtrapping til fond med lavere risiko)
Forventet lønnsvekst: 3 prosent per år
Forventet inflasjon: 2,5 prosent per år
Forventet G-vekst: 2,5 prosent per år (G er folketrygdens grunnbeløp)
Lønn: kr 350.000 per år i dagens kroneverdi.

Ved 2 prosent sparing av lønn over 1G

Fra 30 år: Forventet årlig pensjon over 10 år i dagens kroneverdi:
63.459 kroner
Fra 50 år: Forventet årlig pensjon over 10 år i dagens kroneverdi:
16.779 kroner

Ved 4 prosent sparing av lønn over 1G

30 år: Forventet årlig pensjon over 10 år i dagens kroneverdi:
126.919 kroner
50 år: Forventet årlig pensjon over 10 år i dagens kroneverdi:
33.558 kroner (altså det dobbelte av hva man fikk ved 2% sparing)

Ytelsesordninger

- Ytelsesordninger er enklere enn innskuddsordninger, fordi ytelsen som andel av lønn i utgangspunktet er definert (for eksempel 66 prosent), og det er arbeidsgiver som bærer risiko og eventuelt må skyte inn mer midler dersom avkastningen blir lavere enn forventet, sier Sættem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NB: Bytter du jobb, får du med deg en fripolise som viser pensjonsrettighetene dine, hvis du har hatt en ytelsesbasert ordning. Hvis avkastningen på fripolisen over tid er mindre enn prisstigningen og lønnsveksten, blir pensjonen din reelt sett mindre verdt.

-Og det er dessverre realitetene for så og si alle fripoliser. Fripoliser har i mange år i praksis vært uten oppskrivning av ytelsene, har administrerende direktør Mikkel Berg i fripoliseselskapet Silver uttalt i et tidligere intervju med DinSide.