Så lite tjener sjefen din

I år vil Eivind Reiten tjene omtrent førti ganger en gjennomsnittlig norsk lederlønn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Går det som styret i Norsk Hydro har besluttet, blir Eivind Reitens årslønn over 33 millioner kroner i år.

Dette er omtrent førti ganger så mye som en gjennomsnittlig norsk lederlønning.

Reitens skup - lønnsmessig sett - begynte allerede da han droppet ut av politikken på 80-tallet. Før han begynte i Hydro i september 1986 hadde han vært både statssekretær i finansdepartementet og fiskeriminister.

Hadde han fortsatt som politiker, er det godt mulig han kunne hatt en taburett i dagens regjering, med utsikter til 907.000 kroner i årslønn.

De fleste sjefer tjener mindre enn vi kanskje tror
De fleste sjefer tjener mindre enn vi kanskje tror Vis mer


I dagens politiske landskap ville trolig ikke selve statsministerstolen, med årsinntekt 1.115.000 vært aktuell for Reiten. Alternativet til en regjeringstaburett ville trolig heller vært en plass på Stortinget som representant for Senterpartiet, med en årsinntekt noe over 612.000 kroner, avhengig av daggodtgjørelse og noen andre tillegg.

Å lede arbeidet med landets lover og budsjettmessige prioriteringer er imidlertid en annen skål enn ledelse av børsnoterte selskap, også lønnsmessig. Følgelig er det trolig lederlønningene i norske virksomheter som best setter Eivind Reitens årslønn i perspektiv.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har siden 1996 samlet inn statistikk som viser lønnsutviklingen for toppledere i næringslivet.

Årlig hodepine

Toppledernes lønn i 2006
Antall ansatte25-4950-99100-249250 og overAlle
% vekst fra 05 til 069,85,81488,9
Samlet lønn 06629.000792.4001.114.9001.697.600792.200
Herav fordel ved aksjekjøp til underkurs11765017668 449944
Antall ledere i utvalget5.2582.2421.1335439.176
Gjennomsnittslønn for administrerende direktør/daglig leder i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper med 25 lønnsforhold og mer Kilde: NOU 2007: 03


Statistikken viser at lederlønningene også i fjor utviklet seg betydelig sterkere enn lønnsnivået for folk flest - til bekymring for de fleste som er opptatt av størst mulig harmoni og lagånd i de årlige lønnsforhandlingene.

I gjennomsnitt økte toppledernes lønninger med 8,9 prosent i fjor - omtrent dobbelt så mye som nordmenns lønningsposer totalt sett. Statistisk sentralbyrås foreløpige tall for lønnsveksten i 2006 viser 4,3 prosent vekst i en gjennomsnittslønn.

Mer beskjedent flertall

Ser man på det store flertallet av ledere med i utvalget, får forestillingen om at det er vanlig med millionlønninger blant norske toppledere seg en smekk. Over 80 prosent av utvalget er ledere med mellom 25 og 100 ansatte. Gjennomsnittstallene viser at disse ledernes lønn ligger i størrelsesorden 600.000-800.000 kroner i året, alt inkludert - også fordeler ved aksjekjøp til underkurs.

Gjennomsnittslønna til alle norske toppledere var i fjor i underkant av 800.000 kroner - svært langt unna bildet som tegnes når man bare ser på Norsk Hydros planlagte utbetalinger til ledersjiktet. Selv med like ubeskjeden lønnsvekst i år som i fjor, vil ikke en gjennomsnittlig norsk topplederlønn overstige 870.000 kroner i året. Dette er omtrent en førtiendedel av Reitens årslønn i 2007 dersom styrets vedtak blir effektuert.

Topplederlønninger fordelt på kjønn
Antall ansatte i virksomhetenMennenes snittlønn 06Kvinnenes snittlønn 06Mennenes lønnsvekst 05-06Kvinnenes lønnsvekst 05-06
25 – 49660 600444 80010,94,1
50 – 99830 800542 5006,24,4
100 – 2491 150 500713 60013,419,5
250 og over1 717 2001 363 3007,67,3
Alle832 200523 1009,73,85


Kvinner skaper fred

Kvinnelige lederes lønninger er mer egnet til å skape moderate lønnsoppgjør, som via renten kan redusere presset oppad på den norske kronen, og dermed berge konkurranseutsatte arbeidsplasser på vippen til utflagging.

I snitt har kvinnelige ledere faktisk innvilget seg mindre enn den gjennomsnittlige lønnsveksten fra 2005 til 2006. Den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 3,85 prosent blant alle kvinnelige ledere. Unntaket er kvinnelige toppledere med 100 - 250 ansatte, som hadde en lønnsvekst på 19,5 prosent i fjor. Dermed har disse kvinnene oppnådd en lønn som ligger bare 38 prosent lavere enn mannlige ledere i like store virksomheter.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!