Røykeslutt, lån, telefon og bredbånd

Får du disse frynsegodene, tilsvarer de syv til ti tusen kroner mer i lønn.


Røykeavvenningskurs

Har du planer om å slutte å røyke, kan du få hjelp av både arbeidsgiver og statskassen. Skattelovforskriften sier nemlig at fordel i form av arbeidsgivers dekning av ansattes røykeavvenningskurs, ikke regnes som skattepliktig inntekt. Vi har hentet inn prisen på ett av mange tilbud i markedet - cirka fem tusen kroner - tilsvarer 9.000 kroner i økt lønn.

Forbrukslån

Lån fra arbeidsgiver er ikke et veldig gunstig frynsegode for tiden. Får du for eksempel et rentefritt lån, må du skatte av 2,5 prosent av lånebeløpet. I en tid hvor et godt boliglån ligger under 3 prosent, gir ikke dette noen verdi å hoppe i taket av.

Mye morsommere blir det hvis vi ser på markedet for forbrukslån. Her åpner også skattereglene for rentefrie lån uten beskatning, forutsatt at lånet tilbakebetales innen ett år. Lånet må ikke være større enn 36.419 kroner.

Det er ingen overdrivelse å forutsette en effektiv rente på 25 prosent på et forbrukslån på 24.000 kroner, slik vi har gjort i beregningen. Etter skatt, tilsvarer dette omtrent 4.000 kroner i renteutgifter. Mottar du et slikt lån hos arbeidsgiver, tilsvarer dette verdien av et lønnstillegg på om lag 7.000 kroner.

Fri telefon og bredbånd

Nye regler for tele som frynsegode
 Arbeidsgiver dekker ett abonnementArbeidsgiver dekker to eller flere abonnement
Skattefritt grunnbeløp1 0001 000
Ikke skattefritt4 0006 000
Skattefritt overskytendeubegrensetubegrenset
Beløp i kroner. Kilde: Skattebetalerforeningen

I tabellen nedenfor viser vi hvordan skattereglene blir fra neste år ved arbeidsgivers dekning av telefon- og bredbåndsabonnement. Uavhengig av antall abonnementer som arbeidsgiver dekker, er den første tusenlappen skattefri. Deretter må du skatte selv av bruken for visse beløp.


I våre beregninger, har vi forutsatt at arbeidsgiver dekker både bredbånd og ett telefonabonnement, og at de samlede utgiftene blir på 10.000 kroner. I eksemplet blir det
skattefrie beløpet 4.000 kroner, tilsvarende over 7.000 kroner i lønn.