Rot gir høy lønn

Tror du at et ryddig skrivebord er veien til en god og lønnsom karriere? Da bør du tro om igjen.

Ikke rydd på skrivebordet ditt!

Du ser dem ofte - konsulenter, tv-programmer og kolleger, som vil at du skal rydde i ditt kaos. Nå får de svar på tiltale. Lite ryddighet kan nemlig lede til både en bedre karriere og høyere lønn, skriver svenske Dinapengar.se.

Hemmer kreativitet

Management-professorene Eric Abrahamson og forfatteren David H Freeman, som er hodene bak boken A perfect mess - the hidden benenfits of disorder, går altså mot hva vi ofte hører: Er du alt for organisert og ryddig, kan det hemme kreativiteten og motvirke det som er effektivt og fremgangsrikt.

I det seneste nummeret av Elle Mode skal det ha blitt redegjort for deres teorier, som går ut på at all organiseringen og planlegningen tar tid fra det virkelige arbeidet.

Rot gir høy lønn

Bladet refererer også til en undersøkelse som New York Times presenterte, hvor de så på om det finnes koplinger mellom rotete skrivebord og hvor mye man får i lønn.

Ditt skrivebord

Hvordan ser ditt skrivebord ut? (Avsluttet)
Rotet(81%) 511
Ryddig(19%) 120
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Konklusjonen skal altså være slik:

- Rotet skrivebord = høy lønn

- Ryddig skrivebord = lav lønn

Så kanskje litt mer kaos og rot helt enkelt kan lede til at vi slapper mer av, og fokuserer på selve arbeidet i stedet?

Kilde: Dinapengar.se.

Mer om lønn fra DinSide: