Rettigheter i krisetid

Er det lov å si opp arbeidstaker første arbeidsdag?

- Er sluttpakker vanlig i norske bedrifter? Hva består de av?

I samarbeid med Advokatforeningen og Advokatenhjelperdeg.no stilte advokat Lars Holo i Arntzen de Besche til nettmøte med DinSides lesere i forrige uke. Leserne lot ikke vente på seg med å stille spørsmål.

Fornekt det alt du vil, men finanskrisen er her, og det merker sannsynligvis arbeidsgiveren din også. Det finnes likevel arbeidsplasser som er trygge, blant annet arbeidsplasser innen offentlig sektor. For noen dager siden skrev vi om de trygge jobbene og de utrygge jobbene. Les hele saken her

Vi skriver ikke om arbeidsmarkedet for å skremme deg, men i dette tilfellet for å hjelpe deg. Vi har oppsummert lesernes spørsmål og Lars Holos svar slik at du kommer ut med større forståelse for arbeidsrett.

Her kan du lese alle spørsmål og svar fra nettmøtet

Velkommen til oss, du har sparken!

- Hva gjør en når en får oppsigelse før første arbeidsdag? spør DinSide-leser.

- Jeg ble headhuntet av en bedrift, og sa dermed opp min stilling. Etter 2 måneder av oppsigelsestiden på 3 måneder ble jeg oppringt av daglig leder i den "nye bedriften", som sa han hadde dårlige nyheter. På grunn av markedet/finanskrisen, måtte han trekke ansettelsen!

Et skremmende scenario, men med et beroliggende svar.

Først og fremst bør du ha signert ansettelseskontrakt. Sjefen din kan ikke uten videre heve den kontrakten. Det skal mye til at arbeidsgiver kan heve kontrakten med øyeblikkelig virkning.

- Arbeidsgiver må normalt bruke oppsigelse, men avtalens regler om oppsigelsesfrist forutsetter at arbeidstakeren har tiltrådt. Da gjenstår ulovfestede avtalerettslige prinsipper om "rimelig oppsigelsestid", og det vil jo være farget av hva som ville vært gjeldende etter tiltredelsen. Jeg mener at en arbeidsgiver som da anvender en oppsigelsesfrist av samme lengde som gjelder ved oppsigelse i prøvetiden, vil være rimelig trygg på at han har brukt en "rimelig oppsigelsesfrist", svarer Holo.

Les også: Kan jeg bare bli sagt opp?

- Kan man sparke sykmeldte?

Det er ikke få aspekter som må taes i betraktning for arbeidsgiver hvis du blir sagt opp. Flere lesere har blant annet spurt advokaten om de kan miste jobben hvis de er i permisjon.

- Det er bare i den lovbestemte foreldrepermisjonen du er "immun" mot oppsigelse. I slik permisjonstid kan en også bli sagt opp, men oppsigelsestiden begynner ikke å løpe før etter permisjonstiden, svarer Holo.

I en ikke-lovbestemt permisjon kan oppsigelsestiden begynne å løpe med en gang.

Les også: Derfor får du ikke jobb

Hvis du er sykmeldt kan du ikke bli sagt opp fordi du er det, i hvert fall ikke før det har gått et år. Men hvis arbeidsgiver har andre grunner til å si deg opp, kan han/hun gjøre det. Arbeidsgiver skal da, så langt det er mulig, gi deg mulighet til å uttale deg før oppsigelsen trer i kraft.

- Og i noen tilfeller er det grunn til å vente hvis sykdommen gjør arbeidstakeren ute av stand til å avgi uttalelse og ivareta sine interesser, svarer Holo.

Detaljer, detaljer, detaljer!

Er det forskjell på deg og kollegene dine hvis dere har like lang ansiennitet? Ja, det kan det være.

La oss si at det står om to arbeidstakere og en jobb. Arbeidstakerne har tilnærmet like kvalifikasjoner, lik ansiennitet og lik alder. Hvis den ene kan bli rammet hardere av oppsigelsen, kan denne beholde jobben. Det kan gå på blant annet gjeld, forsørgeransvar og helse.

- Avveiningen er konkret, og det gjelder ikke noen bestemt grense for vektleggingen av dette momentet mot de andre momentene, svarer Holo.

Les også: Sjefen kan ødelegge helsa di

Gammel traver, eller ny hoppe?

En leser har spurt om ansienniteten hans kun regnes fra nåværende arbeidsplass, eller sammen med tidligere relevant arbeid. Han spør: Kan ansiennitet regnes på flere måter?

- I den grad ansienniteten har betydning, er det den sammenhengende tjenestetiden du har hos din nåværende arbeidsgiver som du har krav på å få medregnet, sier Holo.

Men det finnes unntak. Hvis din tidligere arbeidgiver er kjøpt opp eller innlemmet i din nåværende arbeidsplass tar du med deg ansienniteten din inn i din nye arbeidsplass. Det skal også tas med tjenestetid fra andre selskaper i samme konsern. Men for dette gjelder det også spesifikke regler.

- Hvis det gjelder nedbemanning, kan tjenestetid i andre bedrifter få indirekte betydning. Slik tjenestetid kan ha virket inn på din kompetanseoppbygging og gitt deg mer erfaring enn dine kolleger, slik at du av den grunn står sterkere ved vurderingen av hvem det er saklig grunn til å si opp, svarer Holo.

En annen leser skriver at han jobbet i samme firma i syv år. Deretter jobbet han tre måneder for et annet firma. Nå lurer han på hvor lang ansiennitet han har.

- Dessverre må du nok finne deg i at det bare ansienniteten fra siste tiltredelsestid som gjelder, svarer Holo.

Les også: Her må du være pen for å få jobb

Og helt til slutt: Sluttpakker.

Hva består egentlig sluttpakker av? Er det gigantsummer, armbåndsur, et par tusenlapper, eller ingenting?

- Det er veldig stor forskjell på pakkene. I dårlige eller usikre tider er de jevnt over dårligere enn ellers, samtidig som det er i dårlige tider at de oppsagte arbeidstakerne har størst behov for den økonomiske tryggheten de innebærer, svarer Holo.

Noen bedrifter gir inviduelle sluttpakker. I bunnen kan det ligge et visst antall månedslønner, og deretter en månedslønn per ansiennitetsår.

- Ofte er det sluttpakker på fra 1 til 12 måneders lønn ut over oppsigelsestid. I enkelte tilfeller kan de komme opp i 18 måneders lønn, men de er svært sjeldne nå, svarer Holo.

Noen bedrifter tilbyr også ekstern karriererådgivning, der man kan få hjelp til CV-skriving, trening til jobbintervju og lignende. Hvis du vil ta utdanning finnes det også regler som gjør at arbeidsgiver kan øremerke skolepenger, slik at de blir skattefrie.