Rett fra videregående: Dette velger stjerneelevene

Denne tabellen viser kun studier med en egen "primærvitnemålskvote" for søkere som ikke har annen utdanning enn videregående skole og ikke er mer enn 21 år (på bakgrunn av tall fra Samordna opptak). 40 % av studieplassene skal på denne måten tilbys de unge. Målet med ordningen er nettopp å sikre at unge søkere får tilgang til studieplasser. Her kan du lese mer om "primærvitnemålskvoten".

Nyhet: Enklere til høsten

Den store nyheten foran det kommende studieåret er at også universitetsstudiene får en "primærvitnemålskvote". Tidligere omfattet ordningen kun høgskolesystemet og de vitenskapelige høgskolene. Fra og med høsten skal altså 40 % av studieplassene på blant annet de ettertraktede sivilingeniørstudiene ved NTNU tilbys deg som er under 21 år. Det samme gjelder siviløkonom-studiet ved Handelshøyskolen i Bergen.

Medisinstudiene og journalistutdanningene er unntatt denne ordningen, og har ingen slik kvote. En rekke andre studier er også unntatt ordningen.

Medisinstudiene har sin egne opptaksregler, som du kan lese mer om her.

Med andre ord: Ved fjorårets opptak hadde ingen universitetsutdanninger, deriblant medisinstudiene, en egen "primærvitnemålskvote" for unge søkere. Det hadde heller ikke journaliststudiene. Unge søkere til disse studiene måtte konkurrere mot eldre søkere med tilleggspoeng. De oppgitte poenggrensene gjelder altså kun de som søker innenfor denne kvoten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fjorårets 10 mest populære studier med ungdomskvote
StudiumLærestedPoenggrense
1: Friluftsliv 1 år Høgskolen i Telemark58,6
2: Medievitenskap Universitetet i Bergen57,8
3: Farmasi Universitetet i Oslo57,6
4: Veterinær Norges veterinærhøgskole56,6
5: Fysioterapeut Høgskolen i Bergen55,0
6: Fysioterapeut Høgskolen i Sør-Trøndelag54,7
7: Fysioterapeut Høyskolen i Oslo54,4
8: Fysioterapeut Høgskolen i Tromsø54,2
9: Bioingeniør Høgskolen i Bergen53,5
10: Fysioterapeut (mensendieck) Høyskolen i Oslo53,4
Kilde: Samordna opptak. Basert på endelig opptaksgrense ved fjorårets opptak. Denne lista inneholder kun studier med egen ungdomskvote. Alle andre studier er utelatt.