Rett-fra-skole-kalkisen

Med et klikk eller to i vår Skolekalkulator kan også du som kommer rett fra videregående skole se om du kommer inn på drømmestudiet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Slik kan du allerede nå se hvordan du ligger an i forhold til opptakskravene, og forbedre karakterene dine utover vinteren.

To kvoter

Samordna opptak opererer med to ulike kvoter for søkere til de samme studiene:

 • En kvote for de som har ekstra poeng for fordypningsfag, studier, alder, militærtjeneste etc.

 • En kvote for de som ikke har slike poeng, men søker på grunnlag av vitnemål fra videregående skole - altså generell studiekompetanse alene.

  Rett-fra-skole-kalkisen

  Skal styrke

  Denne såkalte primærvitnemålskvoten skal styrke 18 - 20-åringenes sjanser i konkurransen med eldre søkere. Eldre søkere skal ikke skvise ut yngre søkere.

  I Skolekalkulatoren kan du nå angi om du tilhører denne kvoten eller om du søker på vanlig grunnlag (konkurransepoeng).

  Ta meg til Skolekalkulatoren

  Fagene

  Du får generell studiekompetanse dersom du består og har følgende fag i videregående skole...

 • norsk (hovedmål, sidemål og muntlig, 14 uketimer)
 • engelsk (5 uketimar)
 • samfunnsfag (samfunnslære 2 uketimer og nyere historie 4 uketimer)
 • matematikk (5 uketimer)
 • naturfag (5 uketimer)

  Primærvitnemålskvoten er av og til meningsløs, for eksempel for studier der alle søkerne kommer inn eller for studier med opptakskrav. Derfor har ikke alle studier en slik kvote.

  Sjekk om du kommer inn