Rekordlav arbeidsledighet

Arbeidsmarkedet er i medvind.

Gode tider

Arbeidsledigheten er nå like lav som ved forrige bunnivå, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskrafts-undersøkelse. I januar var arbeidsledigheten nede i 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i oktober 2006.

Nedgangen i arbeidsledigheten som startet sommeren 2005 fortsetter inn i 2007. Også justert for sesongvariasjoner er ledigheten lav - like lav som ved forrige bunnivå, i begynnelsen av 1999.

Ifølge SSBs statistikker var arbeidsledigheten på topp sommeren 2005. Da var 4,9 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Europeisk trend

Det er ikke bare i Norge det er lav arbeidsledighet. Fra oktober 2006 til januar i år gikk ledigheten ned i 15 av 27 EU-land. I disse femten landene gikk ledigheten ned fra 7,2 til 7,0 prosent.