Regn ut pensjonen din

Pensjonskommisjonen har ikke jobbet forgjeves. I regjeringens melding til Sortinget, som ble lagt fram i dag, sier de seg stort sett enig med kommisjonen - og er litt snillere.

Regn ut pensjonen din

  1. Nye formler og forutsetninger

Regn ut pensjonen din

  1. Nye formler og forutsetninger


I sin melding til Stortinget, som ble lagt fram i dag, slutter Regjeringen seg til Pensjonskommisjonens forslag til ny folketrygd med intensjonsærklæringen "Regjeringen slutter seg til hovedprinsippene i forslaget om modernisert folketrygd fra flertallet i Pensjonskommisjonen.."

Med vår oppdaterte kalkulator kan du se hvordan Regjeringen legger opp til at pensjonen din fra Folketrygden blir.

Få nye detaljer

Dessverre for både publikum og oss som lager kalkulatorer som skal synliggjøre hva som blir foreslått, fortsetter imidlertid regjeringen med følgende: "Regjeringen tar ikke stilling til konkrete opptjeningsregler for ny inntektspensjon, og foreslår ikke i denne meldingen konkrete beløpsgrenser og satser i et nytt pensjonssystem". Regjeringen sier altså verken ja eller nei til detaljene i pensjonskommisjonens forslag, men kaster ballen videre til Stortinget.

Dermed er Pensjonskommisjonens opprinnelige forslag det nærmeste vi dag har et konkret nytt forslag til pensjonssystem, med noen justeringer. Pensjonskommisjonens opprinnelige forslag til modernisert folketrygd var at personer i yrkesaktiv alder hvert år vil tjene pensjonsrettigheter tilsvarende 17 prosent av
pensjonsgivende inntekt opp til et tak på cirka 470.000 kroner (8 ganger folketrygdens grunnbeløp).

Regjeringen har gjort disse justeringene i kommisjonens forslag, før reformen fremmes for Stortinget.:

  • Et mindre beløp på 30.000 kroner, som pensjonskommisjonen foreslo ikke skulle påvirkes av delingstallet, er nå tatt bort.
  • I stedet, foreslår regjeringen et delingstall som gjør at den utbetalte pensjonen endrer seg mindre med pensjonsalderen enn i kommisjonens forslag. For eksempel ville du få omtrent 30 prosent mindre utbetalt som 62-årig pensjonist enn som 67-åring med pensjonskommisjonens forslag. Denne forskjellen er når redusert til omtrent 25 prosent.
  • Fleksibilitet også for små

    - Mens Pensjonskommisjonen foreslo at folk som ikke hadde opptjent garantipensjonen (omtrent dagens minstepensjon), ikke skulle kunne få utbetalt pensjon før fylte 67 år, har regjeringen funnet ut at dette ble for strengt. Deres forslag er at det skal kunne tas ut hele eller deler av den opptjente pensjonen før fylte 67.


Med vår oppdaterte kalkulator kan du se hvordan Regjeringen legger opp til at pensjonen din fra Folketrygden blir.