Redusert arbeidstid - kanskje

- Arbeidstakerne kan ikke få både lønnsvekst og redusert arbeidstid. Det ville gi store problemer for sysselsettingen, sier professor Asbjørn Rødseth ved Universitetet i Oslo.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Rødseth, som er professor på Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, mener norske arbeidstakere ikke kan forvente å få i både pose og sekk.

Han mener at en 30-timers uke vil bli mer kostbar og vanskeligere å gjennomføre enn mange forestiller seg.

Professoren mener likevel ikke at redusert arbeidstid er en utopi.

- Jeg ser ikke bort fra at utviklingen vil gå mot kortere arbeidstid. Men dette må gjøres veldig forsiktig, og veldig langsomt, sier Asbjørn Rødseth .