Redd ryggen med studier

Om du skulle trenge enda en god grunn til å begynne å studere: Det kan redde ryggen din.


Studier forebygger vond rygg

Alle prøver å få sykefraværet ned - men det bare fortsetter å stige, til tross for storsatsningen med IA-avtalen mellom arbeidslivet og staten.

Nå har forskere funnet frem til at de som har studert har færre sjanser for å få dårlig rygg, enn de som ikke har det. Har du bare gått ni år på skolen, har du faktisk femten ganger så høy risiko for å bli uføretrygdet på grunn av vond rygg, enn om du har universitetsutdannelse.

Nysgjerrig på studier - men usikker på hva du skal velge? Se hvilke muligheter du har, med DinSides utdanningssøk.

Lite skolegang gir mer smerter

Undersøkelser i flere land har vist at personer med lav sosioøkonomisk status, ofte med få år på skolebenken, har en større tendens til å bli rammet av fysiske og psykiske lidelser enn de som har høyere utdannelse.

Det er også vist en tydelig sammenheng mellom antallet skoleår og faren for å falle ut av arbeidslivet. Dette gjelder også for norske menn og kvinner som blir uføretrygdet på grunn av smerter i ryggen.

Foto: Wynand van Niekerk.
 Foto: wynand van niekerk
Foto: Wynand van Niekerk.
Foto: wynand van niekerk Vis mer


Kåre Birger Hagen, seniorforsker ved Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter på Diakonhjemmet Sykehus har forsket på hvorvidt arbeidsmiljø- og livsstilsfaktorer kan forklare hvorfor lav utdannelse utgjør en så stor risiko for yrkesuførhet. Data om 38.400 personer som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 1) fra 1984 til 86 ble kombinert med opplysninger om diagnoser for uføretrygd.

- Sammenhengen mellom skolegang og uføretrygd på grunn av ryggvondt er tydelig, og vi har ingen fullstendig forklaring på dette, sier Kåre Birger Hagen til Forskning.no.

Vet ikke hvorfor

Men Hagen har ikke noe klart svar på hvorfor det er sånn.

- Vi fant ikke noe fullgodt svar. Arbeidsforhold og livsstil kan i beste fall forklare halvparten av den sterke "utdanningseffekten", sier han. - Personer med lav utdanning har oftere yrker som er mer belastende, både psykisk og fysisk, noe som kan være en årsak til ryggsmerter.

Det kan også være andre forklaringer, for eksempel livsstil, ifølge Hagen. - Det er mulig at høyt utdannede vet mer om hvordan for eksempel røyking og mangel på fysisk aktivitet påvirker oss, og derfor er flinkere til å ta vare på helsa, sier Hagen.

Studier og helse

Tror du studier redder ryggen? (Avsluttet)
Ja, studier er forebyggende for mye(38%) 70
Nei, det er nok bare noe vås(35%) 66
Hæ? Studier? Rygg?(27%) 50
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Restplasser fra 20. juli

Hvis du ikke har søkt på studier enda, har du fremdeles en sjanse til å begynne å studere til høsten.

Fra 20. juli åpner Samordna Opptak sitt Restetorg, som gir oversikt over ledige studieplasser der det ikke er flere kvalifiserte søkere på ventelistene, og det fremdeles er ledige plasser.

Disse studieplassene finner du på Samordna Opptaks nettsider, på Søkofonen 815 49 050, på tekst-tv NRK1 side 483 og på SMS.

Du kan dessuten søke på studier fortløpende frem til studiestart på forskjellige private høyskoler og utdanningsinstitusjoner.

Husk også å søke på lån fra Lånekassen i god tid, slik at du får pengene på konto til studiestart - og slipper å vente til jul..

Trykk her for å komme til DinSides utdanningssøk.

Kilde: Forskning.no, Samordna Opptak.