Raka fant etter 15 år i Staten

PENSJON: Du er ikke sikret økonomisk selv om du har vært medlem i Statens Pensjonskasse. Sikkerheten blir nemlig en dårlig vits dersom du skifter beite til det private og ikke tegner privat pensjonsforsikring.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alle statsansatte er automatisk medlem av Statens Pensjonskasse, og kan i utgangspunktet glede seg over at de får mer i lommeboka som pensjonister.

Problemet er imidlertid at reglene ikke er tilpasset vanlige lønnsmottakere som ofte begynner i staten, for så å forsvinne til det private etter noen år.

Jippi. Jeg begynte å jobbe før 1967!
Jippi. Jeg begynte å jobbe før 1967! Vis mer

Full pensjonsgivende tjenestetid er 30 år, sier Pensjonskassen på sine nettsider. Dette gjelder imidlertid bare hvis du jobber i staten ved fylte 67 år.

Dermed er det tusenvis som faller utenom Pensjonskassens utgangspunkt. Slutter du i staten før du går av med pensjon, endres det Statens Pensjonskasse betrakter som full opptjeningstid til 40 år.

Men hva skjer dersom du ikke blir 30 år i en statlig stilling, og slutter før pensjonsalderen?

Hva vil du få?

 • Hvis du blir i staten hele din yrkesaktive karriere:
  For en person som går av med pensjon i dag med en sluttlønn på 430.000 kroner, betyr dette at vedkommende er garantert en pensjon på 283.800 kroner (= 66 prosent av 430.000 kroner), eller 23.650 per måned. Brutto.
Som tallene viser vil denne personen få fullt utbytte av Statens Pensjonskasse. Resultatet blir imidlertid et helt annet hvis du er blant de mange av oss som ikke jobber så lenge i staten, og enda verre blir det dersom du begynte å jobbe i staten etter den 1/1-1967. Og hvem av oss gjorde ikke det? Mange av oss var ikke engang påtenkt i 1967.

Eksempel:

 • Fru X begynte i staten i 1985, og gikk over til privat sektor 15 år senere. Vi forutsetter den samme lønna for eksempelets skyld.

  Siden hun sluttet tidlig vil pensjonen bli kraftig redusert.

  Regnestykket blir slik: 430.000*15/40*0,66. Per år blir pensjonen da 105.006, eller cirka 8750 per måned. Brutto.

  Ikke mye å bli fet av, og i kroner og øre utgjør pensjonen bare 1300 kroner mer enn en minstepensjonist vil få utbetalt. Forutsetningen er at det ikke er tegnet privat forsikring.

 • Fru X jobbet i staten fra 1966 til 1981, gikk deretter over i privat stilling.
  430.000*15/30*0,66. Per år blir pensjonen da 141.900, eller cirka 11.825 per måned. Brutto.
Vær oppmerksom på at denne beregningen inkluderer grunn- og tilleggspensjonen fra Folketrygden. Statens Pensjonskasse bygger altså ovenpå den pensjonen som alle er berettiget til.

Bundet på livstid?

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Hvis en person som er ansatt i en statlig bedrift i ti år slutter, og aldri kommer tilbake, vil vedkommende bare være berettiget til 10/40 deler av pensjonen. Men velger vedkommende eksempelvis å komme tilbake de siste to årene, for deretter å pensjonere seg, vil han få 12/30 deler av pensjonen.

Med andre ord lønner det seg altså å ta de siste årene i staten. Naturligvis under forutsetning av at man ikke har andre mer lukrative private pensjonsordninger.

Kommunalt ansatte får utbetalt pensjon fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og pensjonen er tilnærmelsesvis lik den fra Statens Pensjonskasse.

Samordning

Pensjonskassen kan litt grovt sies å være en særordning med samordning, den er nemlig i høy grad tilknyttet alderspensjonen du vil motta fra folketrygden.

Trykk på lenken øverst til høyre for å se hvordan pensjonen blir samordnet.