Pyramideprofitt skal granskes

Har du tjent penger i et MLM-selskap, bør du snart rydde i hjemmearkivet. Nye regler er på trappene som kan gjøre at du må dokumentere at de hovedsakelig stammer fra salg av varer og tjenester - og ikke fra å verve nye selgere.

Fjerde mai gikk høringsfristen ut for et utkast til nye regler som skal gjøre det vanskelig for pyramider forkledd som lovlige virksomheter.

Forbrukerombudet har sluttet seg til forslaget uten et eneste forslag til endringer, og sier seg spesielt fornøyd med Kultur- og kirkedepartementets (KKD) forslag om at den enkelte deltaker i et selskap, hvor det kreves betaling for å være med å selge, skal ha plikt til å dokumentere kilden til sine inntekter.


- Etter min mening vil dette sørge for at dokumentasjonsplikten lempes over på den som har deltatt i konseptet, noe som vil være effektivt, skriver Forbrukerombudet i sitt brev til KKD.

Halvparten fra salg

Slik lyder departementets forslag til nye bestemmelser i Lotterilovens § 16:

”Lotteritilsynet kan kreve at den som har hatt inntekter fra omsetningssystem der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter fra systemet, dokumenterer at vedkommendes inntekter særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke at andre verves til systemet.”

- Forslaget innebærer at hvis mer enn 50 prosent av den enkelte deltakers inntekter kommer av annet enn salg av varer og tjenester, vil virksomheten kunne vurderes som ulovlig, sier avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kultur- og kirkedepartementet til DinSide.

Han har ingen kommentarer til vårt spørsmål om inntektene må være av eget salg, men viser til at det endelige forslaget til lov vil foreligge så snart som mulig - og innen sommeren. Når det endelige forslaget oversendes Stortinget, vil det også ventelig være klart om og hvordan aksjeposter i selskaper av typen T5PC ("The Five percent community") skal bli håndtert av de nye reglene.

Mager trøst

En trøst til alle som har tapt penger på MLM-selskaper, er at de ikke vil bli bedt om å dokumentere noe som helst:

Vi sakser fra høringsnotatet:

"Forslaget innebærer således at bare deltakere i systemet som faktisk har oppebåret (tjent, red.anm.) inntekter gjennom systemet, har dokumentasjonsplikt. Dersom deltakeren kun har tapt sitt innskudd i systemet, jf. vederlagskravet i forslaget til lotteriloven § 16 nytt annet ledd, og ikke har mottatt noe tilbake, faller vedkommende utenfor bestemmelsens anvendelsesområde, siden det ikke er noen inntekt å
dokumentere."

Hele høringsnotatet kan du lese her.

Les også:
Mot dårlige tider for svindlere
Slik unngår du 5 Percent-tabbene
Styr unna ACN
Ikke rik med MLM
Fra fattiglus til kakse med MLM?