Prøvetid: Når sjefen prøver seg

JOBB: Sjefen kan ikke si deg opp uten grunn selv om du har prøvetid. Du har oppsigelsesvern også i prøvetida.

Er du blant de mange som nylig er ferdig med studiene, og har begynt i din første jobb? Eller har du fulgt vårt råd om å skaffe deg en annen jobb? Da kommer du sannsynligvis ikke utenom prøvetida.

Hvor lenge?

- Prøvetida er en periode på maksimalt seks måneder som arbeidsgiveren har for å se om du er egnet til stillingen eller ikke. Arbeidsgiveren får muligheten til å prøve deg ut, sier seksjonsleder Rune Ytre Arna i Direktoratet for Arbeidstilsynet, juridisk seksjon.

Sjefen kan ikke uten videre sparke deg mens du har prøvetid. (Foto: Dag Yngve Dahle)
Sjefen kan ikke uten videre sparke deg mens du har prøvetid. (Foto: Dag Yngve Dahle) Vis mer

Prøvetid har her i landet vært nedfelt i lovverket i hele etterkrigstida, og er i dag regulert i Arbeidsmiljøloven.

Prøvetida er imidlertid ikke obligatorisk - du må ikke ha det. Dersom din skriftlig arbeidsavtale ikke sier noe om prøvetid, så har du ikke prøvetid.

Ikke fritt fram

Er så prøvetid en ordning som gir arbeidsgiverne muligheten til å gjøre som de vil med deg i denne tida? Kan de sparke deg uten grunn?

- Domstolene vurderer det riktignok som noe enklere å si opp en arbeidstaker i prøvetida, men det er slett ikke fritt fram. Det er en utbredt misforståelse blant mange arbeidsgivere at de enkelt kan hive ut ansatte som har prøvetid. De kan IKKE si deg opp uten grunn. Oppsigelsestida er riktignok bare 14 dager, men du har fortsatt oppsigelsesvern, forteller Ytre Arna.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsmiljøloven sier følgende om muligheten til å si deg opp i prøvetida:

Blir en arbeidstaker som skriftlig er tilsatt på en bestemt prøvetid, sagt opp, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakerens tilpassing til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet.

Arbeidsgiveren skal ved eventuell domstolsbehandling av tvist om oppsigelsen godtgjøre hva oppsigelsen bygger på, slik at domstolene kan etterprøve arbeidsgiverens vurderinger.