Privatskolebarn koster 500.000

Regjeringen vil ha flere privatskoler. Tar du regningen, koster det over en halv million kroner å ha et barn på privatskole.

Privatskolebarn koster 500.000

  1. Dette er skolepengene


Honnørordene for frislippet av privatskoler er kvalitet og valgfrihet.

Nevnes ikke

Prisen - altså skolepengene - nevnes sjelden i samme åndedrag som fyndordene.

Privatskolebarn koster 500.000


Våre beregninger viser altså det i verste fall koster over 500.000 kroner å gå på privatskole fra og med grunnskolen til en mastergrad på høyskole.

En slik sum har lavtlønte og enslige ingen mulighet til å betale i dag.

En million

Dette er prisen for ett barn. Selv med familierabatt, som er vanlig ved private barne- og ungdomsskoler, blir summen nesten en million kroner.

Tre barn belaster selvsagt husholdningsbudsjettet enda mer. Våre priseksempler er fra Treider videregående skole i Oslo og Bærum Montessoriskole.

Der må foreldre ut med 2 - 3.000 kroner per måned for undervisning ved private grunnskoler og videregående skoler.

Skoler som mottar statsstøtte er dog billigere. Populære Kristelig Gymnasium koster for eksempel 6.600 kroner i året.

4.000 per måned

Si din mening:

Hva er din holdning til privatskoler? (Avsluttet)
Svært positiv(45%) 313
Svært negativ(27%) 185
Ganske positiv(15%) 106
Ganske negativ(13%) 91
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Etter videregående skole betaler mange unge skolepengene helt eller delvis selv. På BIs siviløkonomistudium er månedsprisen 3 - 4.000 kroner.

Barnehageutgifter er holdt utenom siden kommunale barnehager ikke er gratis, og koster rundt 3.000 kroner per måned (ett barn).

Å ha et barn i private barnehager koster cirka 4.000 kroner per måned. Det utgjør 40 - 45.000 per år. På fem år blir det 200 - 225.000 kroner.

Se regnestykket for en hel utdanning opp til masternivå