Privat gymnas, et godt alternativ?

Det dukker stadig opp flere private alternativer til den offentlige skolen. Ofte er dette høyt profilerte skoler som viser til gode resultater og motiverte elever. Baksiden er selvsagt prisen, opp mot 40.000 kan du risikere å måtte betale i skolepenger, er det virkelig verd det?

De siste årene har det vokst frem et bredt tilbud av private skoler på videregående nivå. Økt debatt rundt det offentlige tilbudet, og stadig større krav til elevene har skapt et marked for privatskolene. Mens de private skolene tidligere var knyttet opp mot et livssyn eller overbevisning, er det nå skolene uten slik profil som er mest i vinden.

Disse privatskolene finner vi i de største byene, der presset på de offentlige skolene er størst, og utdanningstilbudene dårligst. Ofte er de rent fysiske forholdene i de offentlige skolene dårlige, men også læringsmessig kan det være store forskjeller på skolene.

For ambisiøse foreldre som vil sikre barna et best mulig utgangspunkt for høyere studier, blir privatskolene svaret. Og trenger du å forbedre karakterene dine, er privatskolene et naturlig valg for mange.

Lett å komme inn

Mens det i skoleverket kan være mange elever som ikke kommer inn på den skolen eller linjen som de ønsker, er det alltid enklere når det legges litt penger i potten.

En telefonrunde til de største private skolene viser at de fleste som ønsker plass, får det. Privatskolene opererer ikke med eksplisitte karakterkrav, men bruker i større grad intervjuer og samtaler for sine heltidsstuderende elever.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Størrelsen på enkeltkurs der elevene prøver å forbedre karakterene sine har vanligvis få begresninger. Ønsker du plass så justeres antall klasser etter pågangen.

Det koster å være kar

De private videregående skolene er vanligvis delfinansiert av staten. Dette betyr at du må betale en egenandel for å kunne følge undervisningen der.

Størrelsen på denne egenandelen varier både fra skole til skole, og etter hvor mange fag du ønsker å ta.

I Privatgymnas, som har 10 skoler spredt ut over hele landet, har du muligheten til å ta artium på 2 år. Dette koster deg da 33.000 kroner i året. Tilsvarende tilbud fra Bjørknes koster 37.000.

Hvis du ønsker å gå opp som privatist og følge enkeltfag, varierer prisene sterkt, også mellom de forskjellige fagene. På Bjørknes varier fra 3.100 kroner for samfunnslære til 12.000 kroner for matte og fysikk fagene. I tillegg må du betale eksamensgebyr på opp til 500 kroner.

Hva får du igjen?


Det har vanligvis vært privatistene som har utgjort den største gruppen på de private gymnasene. Dette er personer som ønsker å forbedre seg i fag, eller ta fag som de ikke gjennomførte ved første forsøket.

Disse har ofte behov for fleksibilitet og individuell tilpassning av undervisningen, noe som private skoler er svært behjelpelige med.

Elever som kommer rett fra ungdomsskolenivået blir en stadig større gruppe. Ofte er dette elever som er innflyttere, forteller Roar Lien fra Wang handelsskole og gymnas. Han fortsetter med å fortelle at det ikke lenger er forunt kun de mest velsituerte å sende barna sine på private skoler, men legger fort til at det heller ikke er de med dårligst råd som sender barna sine...

Therese Sleveland fra Privat Gymnas sier at de setter elevene i fokus på en helt annen måte, enn det offentlige skoler har mulighet til.

-Vi har kurs i både studieteknikk, gruppearbeid og eksamensteknikk, samtidig som vi har en intensiv undervisning som stiller høye krav til elevene. På denne måten forklarer Sleveland de høyere nivået privatistene holder på de avsluttende eksamenene.

-Terskelen mellom de offentlige og de private skolene er snart borte, forteller Lien Og kan fortelle at de ikke lenger kun søker etter supermotiverte karakterjegere og privatister, men i større tilbyr et alternativ til den vanlige elev.

Konklusjonen blir

Generelt kan det sies at tilbudene og undervisningsopplegget som privatskolene har er gode. Ofte er det et mye tettere bånd mellom lærer og elev, og eksamensresultatene viser at færre faller fra. Om du faktisk får igjen for det du betaler kan være litt vanskeligere å svare på. Hvis du har spesielle behov er privatskolene gode alternativer, ellers er også det offentlige tilbudet jevnt over godt.
Så at den økte populariteten er en fallitterklæring over den offentlige skolen, er vel litt drøyt å si, men at det er et signal om at noe bør gjøres i skolesystemet kan vel forsvares.