Politibetjent

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Drøm: Sikker jobb. Spenning. Politifolkene gjør en viktig jobb for samfunnet. På kjøpet får de spenning (fare) og en relativt sikker jobb.

Tøffe tak

Gutta vil ha action. Noen damer vil også ha det. En del av dem søker til Politiskolen.

Kravene er harde både fysisk og psykisk, og det er konkurranse om studieplassene.

Tross et labrere arbeidsmarked de siste årene, får de uteksaminerte politistudentene seg jobb etterpå.

Reserve

Grunnlønna som politibetjent er ikke skyhøy, men tillegg og overtid hever totallønna. De som rykker opp til politiførstebetjent, tjener bedre.

Spenning og makt hører med til jobben. Risiko for liv og helse samt mentale påkjenninger ved drag og andre alvorlige forbrytelser hører også med. Mange må også takle ubekvem arbeidstid.

De som ikke kommer inn på Politiskolen, men vil ha liknende jobber, kan for eksempel bli vektere - eller som noen kaller det; reservepoliti.

Andre sikkerhetsrelaterte jobber finnes også. Hva med å jobbe som dørvakt, personlig livvakt eller rett og slett en karriere i Forsvaret?

Også her må du ha god fysikk og like fart og spenning. Og jobbene er ganske sikre.