Plikter og offentlige krav

Husk at rollen som selvstendig næringsdrivende er svært ulik rollen som lønnsmottaker. Selv om du har hovedfokus på selve produktet og salget av det, må du likevel ikke glemme plikter og offentlige krav.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Når du begynner som selvstendig næringsdrivende, mister du rettigheter som lønnsmottagere har.

Dette er i hovedsak naturlige konsekvenser av at du ikke er i et arbeidstakerforhold. Du faller f.eks. utenom lønnsgarantiordning, arbeidsmiljøloven, ferie og feriepenger, yrkesskadeforsikring og yrkestrygd. Selvstendig næringsdrivende under 65 år har blant annet ingen krav på dagpenger ved arbeidsledighet, såfremt de ikke har hatt lønnsinntekter.

Sykepenger

Som selvstendig næringsdrivende kan du få sykepenger. Ulempen er at de kun dekker 65 prosent av brutto arbeidsinntekt, og at de først utbetales etter at du har vært syk i 14 dager. Sykepengene kan heller ikke overstige seks ganger folketrygens grunneløp, dvs. 294.540 kroner.

Det er muligheter for å tegne tilleggstrygd, som kan gi opp til 100 prosent fra og med første dag.

Dette gjør det kanskje vel verdt å tegne en egen privat forsikring.

Flere plikter

- Ikke glem at du skal administrere en bedrift, ikke bare utvikle og selge produkter, sier Bjørnar Mathisen, prosjektansvarlig ved Narvik-telefonene.

Selv om det kan virke enkelt å starte en egen bedrift, kan det være lett å glemme alle pliktene som det medfører:

 • Merverdiavgift.
  Ved omsetning av varer eller tjenester, er næringsdrivende pliktige til å melde fra til fylkesskattekontoret. Overstiger omsetningen 30.000 kroner i løpet av en tolvmåneders periode, må selskapet også registreres i avgiftsmanntallet. Da skal også merverdien gjøres opp seks ganger i året.
 • Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Regnskapsplikt.
  Selvstendig næringsdrivende har plikt til å føre regnskap over virksomheten. Hvor detaljert og omfattende regnskapene må være, er avhengig av selskapsformen som velges.

  Det skal alltid føres kassadagbok, dagbok, kontobok, hovedbok og årsoppgjørsbok. Ved salg av varer og tjenester til andre næringsdrivende, skal det alltid skrives ut et salgsdokument, altså en faktura eller nota. Ytterligere opplysninger om regnskapsplikt, bokføring og salgsdokument fås på fylkesskattekontoret.

 • Revisjonsplikt.
  Alle som har regnskapsplikt, har også revisjonsplikt. Aksjeselskaper har til enhver tid revisjonsplikt. Enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper som har færre enn fem deltagere, og som har en bruttoinntekt mindre enn fem millioner kroner årlig, er unntatt fra revisjonsplikt.
 • Næringsoppgaver.
  I tillegg til selvangivelsen, skal næringsdrivende levere næringsoppgaver. Her skal alle inntekter og utgifter tas med. Skatten beregnes av netto næringsinntekt, og det skal også beregnes personinntekt av næringsinntekten. Denne personinntekten danner grunnlaget for trygdeavgift og toppskatt.
 • Forskuddsskatt
  Næringsdrivende skal betale forskuddsskatt i fire terminer til kommunekassereren. Denne beregnes på bakgrunn av tidligere inntekt, nyetablerte næringsdrivende må selv gi et anslag på hva inntekten kommer til å bli i løpet av året.