Pensjonsflertall i Stortinget

I dag kom stortingsinnstillingen om pensjonsreformen. Saken er nå biff, kjøttkake og ertesuppe.

Om en uke kommer Stortinget til å vedta den nye folketrygden. Bare Fremskrittspartiet kommer til å stemme imot, melder NTB.

Etter en lang dragkamp inngikk regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre et forlik 21. mars. Det er dette forliket som ligger til grunn for innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen som ble avgitt i dag, tirsdag.

Hovedtrekkene bankes

For å si det med den eminente avdøde sportskommentator Bjørge Lillelien, er nå pensjonsreformen både biff, kjøttkake og ertesuppe.

Avtalen satt langt inne, men til slutt ble det behovet for å skape ro og trygghet for et fremtidig pensjonssystem som veide tyngst.

FRP stemmer mot

Det avgjørende for KrF, H og V er at regjeringspartiene gikk med på å innføre en ny ordning med skattestimulert individuell pensjonssparing fra 2008 med et årlig sparebeløp på inntil 15.000 kroner. Videre skal det gis pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid og for avtjening av førstegangstjeneste på minst seks måneder.

Frp kommer til å stemme imot hele forslaget. Partiet mener forliket fører til minimale endringer og at hovedlinjen fortsatt er at reformen er en gedigen svekkelse av arbeidstakeres rettigheter. Frp kommer til å gå inn for å beholde dagens pensjonsmodell med mindre justeringer.

Løse tråder

Det gjenstår nå bare detaljer å utrede før pensjonsreformen skal kunne settes i live i det planlagte året 2010, blant annet overgangsordningene. Her vil regjeringen trolig måtte fremme forslag for Stortinget før reformen kan tre i kraft. Trykk her og les mer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva betyr stortingsvedtaket for DIN pensjon? Trykk her og regn ut med vår Pensjonskalkulator!

Kilde:NTB