Over 500.000

Lønn: Over 500.000
YrkeGjennomsnittslønn
Advokat (egen praksis)880.000
Allmennlege (privatpraktiserende)622.000
Informasjonsdirektør553.700
Siviløkonom (privat sektor)545.000
Lagdommer525.400
Jurist (advokatkontor)525.100
Salgs-/markedssjef IT*511.000
Fylkesrådmann509.300
Kilder: Fagforbund, bransjeforeninger, Statistisk sentralbyrå og PAI-statistikken til Kommuneforlaget. *Lønn for en salgsrelatert stilling som denne er inkludert bonus og provisjoner. **Kommunal sektor.
[Ugjyldig objekt (NAV)]