Organisasjonsarbeid

Tunge, ubetalte verv har betydelig prestisje blant arbeidsgivere her i landet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Å være leder for UKA i Trondheim, for eksempel, krever en betydelig evne til å koordinere arbeid. Det gir mye bedre uttelling enn et mindre verv i en annen organisasjon, sier Bjørn Auglend i Orkla.

- Ellers spiller det mindre rolle hvilken sak organisasjonen jobber med. Det handler mer om hvilket ansvar som følger med arbeidet - pluss at du brenner for noe, sier Auglend.

- Det er uansett positivt. Du viser at du yter noe ekstra for andre enn deg selv, sier Magne Amundsen i Mercuri Urval.

Human capital

- Vi har langt flere organisasjonsmedlemmer enn vi er innbyggere i dette landet. Mange er aktive i en eller annen organisasjon. De jobber gjerne med noe de brenner for. De står for noe, og vokser ved å engasjere seg i noe større enn seg selv, sier Truls Frogner i Manpower.
Ved å være aktiv i en frivillig organisasjon, treffer du mennesker på kryss og tvers og bygger nettverk - eller "human capital", som det heter på engelsk.

- Du lærer kanskje å styre fellesskapets penger som kasserer, du fordeler arbeid som leder av idrettslaget eller borettslaget. Du lærer demokrati i praksis, sier Frogner.