Hvor ville Pippi vært med god oppdragelse?
Hvor ville Pippi vært med god oppdragelse?Vis mer

Ordentlige gutter og jenter får høyere lønn!

Tror du at det bare er utdannelse og praksis som påvirker din lønn og karriére?

Det er ikke bare via utdannelse at din familiebakgrunn påvirker hvordan du lykkes i arbeidsmarkedet. Det mener forsker Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret (tidligere SNF Oslo). Sammen med forskerkollega Tom Erik Aabø har han analysert hvordan lønnsnivå og utdannelse henger sammen, og i hvilken grad andre faktorer som oppvekstvilkår spiller inn.

Ett års utdannelse gir normalt seks prosent mer lønn

Fredag 19 november presenterte Raaum sine resultater på et seminar i regi av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

- Hvis vi antar at det er en fast (lineær) sammenheng mellom utdannelse og lønn, viser ulike forskningsarbeider at for hvert ekstra års utdannelse, øker lønnen med knapt seks prosent.

Raaum hevder at selv om det er en slik samvariasjon, er det ikke sikkert utdannelsen forklarer lønnsøkningen og i hvert fall ikke hele lønnsøkningen. Han peker på at det er rimelig å tro at de som velger å ta høyere utdannelse, har egenskaper som gjør at de ville fått høyere lønn selv om de lot være å utdanne seg. Derfor har han og Aabø korrigert for familiebakgrunn.

Mor og fars liv spiller inn

Når de tar hensyn til observerbare variabler, som for eksempel foreldrenes utdannelse, skilsmisse, mors alder da hun fikk sitt første barn, antall søsken og så videre forsvinner ti prosent av den observerte sammenhengen mellom utdannelse og lønn for menn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sammenhengen mellom ett års ekstra utdannelse og lønn blir med andre ord redusert fra knapt seks til nærmere fem prosent. Familieffekten er der for kvinner også, men i litt mindre grad enn for menn.

...og din oppdragelse!

Sammenligner søsken Raaum peker på at det i tillegg kan være en rekke ikke-observerbare forhold knyttet til oppvekstvilkår som har betydning for lønnsnivået. Dette kan for eksempel dreie seg om oppdragelse.

For å finne ut i hvilken grad slike variabler påvirker lønnsnivået, har Raaum og Aabø sammenlignet lønnsnivå mellom søsken av samme kjønn. Når det korrigeres også for de ikke-observerbare sidene ved en manns oppvekstvilkår, reduseres sammenhengen mellom utdannelse og lønn med enda ti prosent. Sammenhengen mellom ett års ekstra utdannelse og lønn blir dermed redusert til i overkant av 4,5 prosent. Også her er det en tilsvarende effekt for kvinner, men den er mindre enn for menn.

- At oppdragelse spiller inn ser vi enda sterkere når vi ser på tvillinger. Her reduseres den lineære sammenhengen mellom lønn og utdannelse enda mer, sier Raaum til DinSide.

6201 TARGET="_top" title="Har du god nok lønn? Hvordan får du bedre jobb og høyere lønn og flere frynsegoder? Kan du det du bør vite om feriepenger og andre rettigheter? Hvilket er det beste jobbsøkestedet på Internett? Hvordan opptrer du på intervju med arbeidsgiver eller en hodejeger? Hva gjør du hvis du får sparken - eller sier opp selv? Vi har gjort jobben lett for deg: Boltre deg i relevante saker om jobb og lønn tidligere publisert på DinSide...">

Mer om lønn: Dette må du vite for å få bedre jobb og høyere lønn