Opp og ned-bransjene 10 år framover

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Slik vil arbeidsmarkedet utvikle seg de neste 10 årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Husk at prognosene har begrenset levetid.

Opp og ned-bransjene
10 år framover

Mangel på...
..ingeniører
..faglærere
..hjelpepleiere/omsorgsarbeidere
..tannleger
 
For mange...
..sosionomer
..barnevernspedagoger
..faglærte industriarbeidere
..faglærte håndverkere
 
Passe med...
..sivilingeniører
..førskolelærere
..leger
..sykepleiere
..jurister
..samfunsvitere
Kilde: Statistisk sentralbyrå.