Økonomifag

Økonomifag
LærestedStudiumTelefon
Universitetet i BergenSamfunnsøkonomi55584300
Universitetet i TromsøSosialøkonomi77645590
Norges landbrukshøgskoleØkonomi og ressursforvaltning64947584
Høgskolen i AgderØkonomi og administrasjon, Grimstad37253200
 Energi og økonomi, Grimstad37253200
Høgskolen i BodøØkonomi og administrasjon75517699
 Økonomi og adm. m/regnskap75517699
 Fiskeriøkonomi75517699
Høgskolen i BuskerudØkonomi og administrasjon32869500
 Økonomi og administrasjon, Hønefoss32869500
Høgskolen i FinnmarkØkonomisk administrativ ledelse78450505
 Bedriftsøkonomi78450505
 3-årig økonomi og administrasjon78450505
Høgskolen i HarstadØkonomi og administrasjon/revisjon77058100
Høgskolen i HedmarkØkonomi og administrasjon, Bedriftsøkonomi, revisjon, Kommunal økonomi, Innovasjon,entrepenørskap - foretaksutv. - Rena62430000
Høgskolen i MoldeØkonomi og administrasjon71214000
 Elektronisk handel og innkjøpsledelse71214000
 Bedriftsøkonomi71214000
 Transportøkonomi og logistikk71214000
Høgskolen i Nord-TrøndelagØkonomi og administrasjon74112030
 Kommunal økonomi og ledelse74112030
 Landbruksøk. og næringsutv.74112030
Høgskulen i Sogn og FjordaneØkonomi og info.behandling57676000
Høgskolen Stord/HaugesundØkonomi og administrasjon52702600
Høgskolen i TelemarkØkonomi og administrasjon - Bø35575300
 Informatikk og økonomi - Bø35575300
 Landbruksøkonomi - Bø35575300
  Revisjon - Bø35575300
Høgskolen i ØstfoldØkonomi og administrasjon 2-3 år69215000
Kilde: Samordna opptak. De fleste av høyskolestudiene er av 1 - 3 års varighet.
[Ugjyldig objekt (NAV)]