Også ferievikarer er sikret!

Faller du ned fra et stilas og ødelegger benet ditt, eller blir alvorlig skadet på annen måte, har du krav på yrkesskadeforsikring. Det gjelder selv om du ikke er fast ansatt, og uansett om din sleipe sjef prøver å vri seg unna! Pass på så du ikke blir lurt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tusenvis av ungdommer finansierer studier og fritid ved diverse sommerjobber. Det du kanskje ikke er klar over er at også du som "bare" er sommervikar er sikret hvis uhellet skulle være ute.

Loven om yrkesskadeforsikring krever nemlig at alle arbeidsgivere forsikrer sine ansatte. Og det beste er at dette gjelder uansett om du har en midlertidig eller fast ansettelsesavtale. Dette betyr at også du som har sommerjobb har det samme sikkerhetsnettet som øvrige ansatte i form av forsikring mot yrkesskader.

Unntak

Også ferievikarer er sikret!


Kortvarige og tilfeldige sommerjobber hos private faller utenom. Om du for eksempel steller hagen til naboen mens de er på ferie, er du ikke forsikret.

Du vil allikevel ikke stå på bar bakke. Erstatningsansvar som oppstår her vil nemlig normalt dekkes under huseierens villa- eller innboforsikring.

Hva er det loven gir deg krav på?

Loven om yrkesskadeforsikring fra 1989 pålegger alle arbeidsgivere å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Forsikringen dekker:

  • Skade og sykdom som er forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
  • Skade og sykdom som i samsvar med folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
  • Annen skade og sykdom, dersom den skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Forsikringen gir rett til å kreve erstatning for:

  • Påførte utgifter og lidt inntektstap
  • Eventuelt fremtidig inntekstap og fremtidige utgifter
  • Ménerstatning
  • Ved dødsfall har etterlatte som forsikrede har forsørget, krav på erstatning for tap av forsørger

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva gjør du hvis du blir skadet på arbeidsplassen?

Jobber du hos en seriøs arbeidsgiver vil han normalt hjelpe deg om uhellet skulle være ute.

Dessverre er det ikke alltid like lett i virkeligheten. Da må du selv passe på så du får det du har krav på!

  • Kontakt arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er forsikringsselskapet til den som var arbeidsgiver når yrkesulykken skjedde, eller yrkessykdommen ble konstatert, som er ansvarlig etter loven.

Hva gjør du hvis arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring?

Selv om alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, kan det hende at dette ikke er gjort. Dette skal imidlertid ikke gå ut over deg!

  • Hvis arbeidsgiver har forsømt sin plikt til å tegne yrkesskadeforsikring, må du derfor henvende deg til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Den kan du nå på telfonnummer 22 04 85 00. Foreningen er opprettet for å ta seg av skadetilfeller der arbeidsgiver er uforsikret.

Informasjonen til artikkelen er hentet fra Norges forsikringsforbund nettsider, har du flere spørsmål kan du henvende deg til deres kontaktperson, Stein Haakonsen på telefonnummer 22 04 85 00.