OECD vil ha minstelønn

OECD foreslår at det innføres minstelønn.

For første gang har OECD foreslått at det innføres en minstelønn, noe organisasjonen tidligere ikke har vært for. Det skriver Financial Times, Deutchland.

Grunnen til at OECD foreslår dette, er at de ønsker å beskytte folk med lav utdanning med en minstelønn. Ellers risikerer disse å bli taperne, når globaliseringen velter inn over de gamle industrilandene.

Snuoperasjon

Tidligere har ikke en minstelønn vært en prioritert sak for OECD, som jo er de vestlige industrilandenes samarbeids-organisasjon.

Men utsikten til at flere millioner dårlig utdannede i de vestlige land tvinges ut i varig fattigdom som arbeidsløse, eller i veldig dårlig betalte jobber, får altså organisasjonen til å snu.

OECD fremhever imidlertid at en minstelønn ikke må være "for høy" - noe som ville kunne sette arbeidsplasser i fare på grunn av for høyt kostnadsnivå.

OECDs forslag blir denne uken diskutert på et møte mellom G8-landene i Dresden i Tyskland.

Kilde: Financial Times Deutchland, FTD.de.

Mer om lønn: