Nye renteregler?

Rentefritak - sletting av renter

Rentefritak betyr at rentene på lånet ditt blir slettet for en periode.
Du kan ha rett til rentefritak i mange forskjellige situasjoner dersom du har hatt lav inntekt. Inntektsgrensen i 2005 er 13 850 kroner brutto per måned + 1 385 kroner for hvert barn under 16 år du forsørger. I noen tilfeller er grensen lavere. Les mer under de ulike situasjonene i menyen til venstre. Har du rett til rentefritak, har du også rett til betalingsutsettelse.

Konsekvenser av rentefritak - bare gode!

Rentefritak er svært gunstig fordi vi sletter de rentene som har påløpt i den perioden du får rentefritak. Rentefritak medfører ikke at terminbeløpene blir lavere, men at nedbetalingstiden blir kortere. Får du rentefritak for en periode, men velger å betale i den samme perioden, vil du krympe nedbetalingstiden enda mer. Får du rentefritak og betalingsutsetting samtidig, fryses i realiteten gjelden din i denne tiden. Nedbetalingstiden blir forskjøvet tilsvarende den perioden du får rentefritak, utan at du totalt sett må betale flere kroner tilbake til Lånekassen.

Eksempel på rentefritak med og uten betalingsutsettelse

Lån kr 200 000 Ned-betalingstid Effektiv rente Renter totalt Sum innbetalt
Ordinær betalingsplan 20 år 2 md. 2,94 % kr 63 550 kr 263 550
Rentefritak i 12 måneder rett etter avsluttet utdanning 19 år 8 md. 2,64 % kr 54 082 kr 254 082
Rentefritak i 12 måneder rett etter avsluttet utdanning og betalingsutsettelse de fire første terminene 21 år 2 md. 2,66 % kr 63 550 kr 263 550

Tabellen forutsetter en rentesats på 2,8 prosent for hele nedbetalingsperioden.

Samme tabell med 3,6 prosent rentesats:

Lån kr 200 000 Ned-betalingstid Effektiv rente Renter totalt Sum innbetalt
Ordinær betalingsplan 20 år 2 md. 3,76 % kr 83 677 kr 283 677
Rentefritak i 12 måneder rett etter avsluttet utdanning 19 år 2 md. 3,35 % kr 69 562 kr 269 562
Rentefritak i 12 måneder rett etter avsluttet utdanning og betalingsutsettelse de fire første terminene 21 år 2 md. 3,39 % kr 83 677 kr 283 677

Tabellen forutsetter en rentesats på 3,6 prosent for hele nedbetalingsperioden