Ny prøvetid ved ny jobb i samme firma?

I løpet av prøvetida får du en ny stilling i en annen avdeling i bedriften. Får du da nye seks måneders prøvetid fra du begynner i den nye stillingen?

Tida totalt i bedriften

- Arbeidsgiveren har ikke anledning til å gi deg en ny prøvetid i et slikt tilfelle. Det er den samlede ansettelsestida i bedriften som gjelder, altså maksimalt seks måneder totalt i bedriften, sier Rune Ytre Arna i Direktoratet for Arbeidstilsynet.