Ny lov gir snillere sjefer

Med den nye loven om tjenestepensjon, vil det ikke straffe seg å bli uføretrygdet, i form av lavere pensjonsutbetalinger. Pussig nok, tror fagfolkene at dette kan gi færre uføretrygdede.

Skulle du bli ufør om noen år fra nå, vil tjenestepensjonen din ikke lide under det. Du skal likevel få utbetalt like mye som om du hadde stått i arbeid til fylte 67.

Lurer du på hva obligatorisk tjenestepensjon gir deg? Trykk her for å lese mer.


Det er dette som ligger i den nye loven om obligatorisk tjenestepensjon, som ble vedtatt av Stortinget i fjor, og som trer i kraft i år. Mer om loven kan du lese hvis du trykker her.

Pensjonsordningen som ditt arbeidssted må opprette i løpet av dette året, må nemlig inneholde det som kalles premiefritak ved uførhet.

"OTP (Obligatorisk tjenestepensjon - red. anm) må, i tillegg til alderspensjon, inneholde innskudds- eller premiefritak ved uførhet. Premiefritak sikrer fortsatt oppsparing til alderspensjon hvis vedkommende blir ufør.", presiseres det på ODIN - departementenes hjemmeside.

Fritt oversatt, betyr dette:

Hvis den ikke allerede har gjort det, må ditt arbeidssted i år går til innkjøp av en pensjonsordning for sine ansatte. Og det er lovpålagt at dersom du skulle bli ufør, skal arbeidsstedet ditt få slippe å betale "din" del av premien til forsikringsselskapet. Når du blir så gammel at du går av med pensjon, skal likevel summen du mottar i pensjonsytelser være upåvirket av at du måtte slutte i jobben.

Det var konsekvensene av denne bestemmelsen forsikringsbransjen var samlet for å diskutere torsdag i forrige uke i sin årlige forsikrings-konferanse.

Flere uføre?

Ett av spørsmålene man stilte seg var om bestemmelsen ville oppmuntre flere til å bli uføretrygdet.

Det var liten bekymring å registrere blant talerne. Blant de som hadde liten tro på dette, var direktør Ole Wilhelm Meyer i Sparebank 1 Livs- og fondsforsikring.

- Det er klart at innskudds- og premiefritak gir oppsparing ut over folketrygden. Likevel vil dette neppe gi noe insentiv til økt uførhet. Til det er folketrygden for svak, mente Meyer.

Meyer siktet til at en ansatt som for eksempel blir uføretrygdet i 45-års-alderen i verste fall vil måtte leve av uføretrygd i cirka 20 år før pensjonsutbetalingene fra OTP-ordningen triller inn på konto. Disse utsiktene vil neppe være så lystelige at enkelte velger å uføretrygde seg i påvente av den uavkortede pensjonen.

Mer inkluderende?

Et annen og spennende del av debatten, var den som tok for seg arbeidsgivers insentiver til å holde folk i arbeid, på grunn av de nye bestemmelsene.

Får vi snillere sjefer med obligatorisk tjenestepensjon?Illustrasjon: Per Ervland.
Får vi snillere sjefer med obligatorisk tjenestepensjon?Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer


Ettersom forsikringsbransjen trolig vil bake inn risikoen for uførhet i sine tilbud om obligatorisk tjenestepensjon, vil det være lettere å oppnå en lavere pris for de selskapene som har lav risiko for uførhet blant sine ansatte.

Arne Skauge, tidligere finansminister og leder av utvalget som utredet skattereformen, nåværende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, mente at det høye antallet uføretrygdede i landet først og fremst er en konsekvens av endringer som har skjedd i samfunnet - ikke av et dramatisk høyt antall urettmessig uføretrygdede.

- I dag er det 2,6 arbeidende per trygdet - om 40 år vil eldrebølgen føre til at dette tallet er nede i 1,8. Arbeidslivet må ta innover seg dette, og intensivere arbeidet for et inkluderende arbeidsliv (IA), mente Skauge.

- IA vil bli en seleksjonsfaktor når forsikringsselskapene vurderer risiko for uførhet hos en bedriftskunde, mener Skauge.

Stort potensiale

- Det er store muligheter for bedriftene til å hente ut ressurser gjennom et inkluderende arbeidsliv. Bedrer bedriftene arbeidet innad i virksomheten, vil de kunne beholde sine arbeidstakere lenger, og videreutvikle dem, ved å legge til rette for både grupper med høyt sykefravær, funksjonshemmede og seniorer, sier rådgiver Margrete Cappelen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe til DinSide.


Hun viser til at partene i IA-avtalen bare har oppnådd halve målet som avtalepartene har satt for reduksjon av sykefraværet.

Hvor store ressurser bedriftene kan hente ut ved å inkludere seniorer og fuksjonshemmede, er hun tilbakeholden med:

- Partene i IA-avtalen har ikke satt seg mål for disse gruppene ennå. Dette jobbes det med for tiden, og konkrete mål for arbeidet vil være klare i løpet av våren, sier Cappelen.

Godt nytt?

Skulle Cappelen, Skauge og Meyer få rett, kan norske arbeidstakere komme til å gå en lysere fremtid i møte takket være loven om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsplasser vil trolig øke seriøsiteten i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv betraktelig hvis det er økonomiske gevinster (lavere pensjonspremier) å hente i at få blir uføretrygdet etter en tid i bedriften.

Lurer du på hva obligatorisk tjenestepensjon gir deg? Trykk her for å lese mer.