Ny jobb i vinnerbransjene

IT-folk er ettertraktet overalt.Reiselivsansatte får jobb i andre servicebransjer.Industriansatte kan gå over til mindre utsatt industri.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

De gode økonomiske tidene gjør det fullt mulig å få seg ny jobb - særlig i andre bransjer.

IT-kompetanse trengs overalt i dag, og det å få ny jobb er sjelden noe stort problem, særlig for dem som har unik kompetanse.

Flere ansatte

Tandberg-aksjen har økt mye på en forventet etterspørsel etter videokonferanseutstyr i kjølvannet av terroren. Selskapet, med 385 ansatte i dag, vil øke bemanningen.

- Vi har hatt en jevn økning i omsetning og bemanning siden 1998, og venter en ytterligere økning av arbeidsstokken, sier Terje Rogne, finansdirektør i Tandberg ASA.

Selskapet er først og fremst ute etter softwareutviklere innen tele. I tillegg folk med salgskompetanse.

Kan service

Reiselivsbransjen frykter oppsigelser. Ansatte i bransjen har gjerne kompetanse på service, kundebehandling og omsorg. Blant annet har misfornøyde sykepleiere i en årrekke søkt høyere lønn i flykabinene.

I dag er det mange tilgjengelige jobber innen service og omsorg, med helsevesenet og handelsnæringen som de beste eksemplene.

- Alle som har kompetanse innen service og serviceledelse er interessante for oss. Det handler om å være et godt siste ledd ut mot kundene, sier Nordis Vik Olausson, personaldirektør i Reitan Narvesen.

Egenskapene

Ansatte i industrien berøres av terroren i varierende grad. De berørte bør tenke på å gå over til ikke-konjunkturavhengig industri dersom dette er mulig.

Ekspertenes mantra er generelt at mulighetene øker dersom du tenker utradisjonelt.

Forsikringsansatte har ofte en økonomisk bakgrunn. Da er det viktig å huske at økonomer finnes overalt. Mulighetene er mange.

Og særlig dersom du ikke kun fokuserer på faglige kvaliteter, men også på egenskapene dine.

Lek deg også litt med Egenskapskalkulatoren.