Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Rangering goder
1: Mer lønn
2: Videreutdanning
3: Pensjonsordning
4: Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing
5: Mer ferie
6: Forsikring
7: Gunstige lån
8: Bedriftshelsetjeneste
9: Subsidiert/gratis barnehage
10: Treningsmuligheter
11: Sparing/fond/opsjoner
12: Telefon/klær
13: Hus-/hagehjelp
14: Firmabil
15: Firmahytte
1 er viktigst, 15 minst viktig.
[Ugjyldig objekt (NAV)]