Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Masterstudiene som NTNU tilbyr i dag er for utenlandske studenter, men sivilingeniørstudentene nyter godt av undervisningen, sier koordinator Ragnhild Brakstad ved Internasjonal seksjon ved NTNU.

I siget

- Siv.ing-studiene er tildels samkjørt med master-programmene, sier hun.

Universitetet har foreløpig ingen rene masterstudier for norske studenter. NTNU har likevel begynt forberedelsene til master-modellen.
- Flere fakulteter, særlig Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, har kommet langt i forberedelsene til den nye modellen, sier Brakstad.

Masterstudiene ved NTNU Andre masterstudier i Norge