Nordmenn Europas arbeidsnarkomane

LO krever lengre ferie i årets lønnsoppgjør. Støtt din lokale fagforeningspamp! For han har en god sak i landet som har kortest ferie i Vest-Europa og hvor den høyeste andelen av befolkningen er i jobb.

Stadig er det nok mange nordmenn som lever i den villfarelse at norske velferdsordninger er så enestående gode.

På noen områder, blant annet gjennom offentlige pensjoner til alle, er de generøse. Men også i Storbritannia har de et velfungerende offentlig helsevesen. Her er det heller ikke egenandeler. I Tyskland er det gratis tannbehandling og gratis briller for hele befolkningen.

Og alle land i Europa har lengre ferier enn vi i Norge.

Jumbo-Norge

En undersøkelse fra den tyske arbeidsgiverforeningen viser at ingen land i Vest-Europa har kortere ferier enn oss. Vi har 21 dager ferie og i tillegg syv andre høytidsdager med fri.

Foto: Fra Tysklands arbeidsgiverfor. Vis mer


Du vil kanskje innvende at vi har ti høytidsdager i Norge, men de som inntreffer på faste datoer (1. januar, 1. og 17. mai, 25. og 26. desember) vil ofte havne på lørdager og søndager. Derfor regner de som har laget statistikken det som syv dager.

På denne figuren er bare USA bak oss.

Men relativt kort arbeidstid

Vel så interessant, når det nå drar seg mot lønnsforhandlinger, er det nok å se på hvor mange arbeidstimer i året en person i full stilling jobber i de forskjellige landene.

Der er rangeringen mellom landene litt anderledes:

Årlig arbeidstid
LandTimer/år
USA1904
Sveits1844
Hellas1840
Portugal1829
Irland1802
Luxemburg1784
Spania1782
Storbritannia1774
Frankrike1771
Sverige1752
Italia1736
Norge1733
Finland1716
Østerrike1718
Belgia1702
Danmark1665
Tyskland1573
Kilde: Den tyske arbeidsgiverforeningen. 1997-tall

Økonomene sier at vi har en "etterspørsel etter fritid". Når inntektene våre stiger, har vi råd til å kjøpe mer fritid. Derfor er det en tendens til at de rikeste landene jobber kortest. Unntaket er det rikeste landet av dem alle, USA.

Men vi har de beste damene

Nå slutter faktisk ikke historien her. For arbeidsgiverne er det riktignok viktig hvor mye arbeid de får tilbake for pengene som brukes på lønn og sosiale kostnader. Men for nasjonen er det den samlede arbeidsinnsats som er avgjørende. Det hjelper ikke om normalarbeidsåret er 2000 timer, om svært få er i arbeid.

Vi har ingen direkte statistikk for dette, men det er rimelig å tro at landene i Norden må være de mest arbeidsnarkomane i verden, ved siden av USA. Dette skyldes at kvinners yrkesdeltakelse er så mye høyere her enn i andre europeiske land. Helt på toppen troner Norge.

Kvinnelig yrkesdeltakelse
LandAndel i jobb
Norge75,6%
Sverige74,5%
Danmark74,2%
Finland71,1%
USA70,7%
Storbritannia68,0%
Tyskland61,4%
Nederland61,3%
Frankrike60,1%
Japan59,7%
Belgia52,9%
Irland49,7%
Tall for 1997. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Så ikke hør på dem som klager over lange norske ferier og korte arbeidsuker. Vi er antakelig på topp i verden hva gjelder lønnet arbeid i befolkningen sett under ett.

Kanskje er det underligste at vi har organisert oss slik at vi får ganske lite igjen for alt arbeidet. Men det er en annen historie.