Nordmenn blir klokere

Det norske utdannelsesnivået har aldri vært høyere.

Ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at det nå er tre ganger så mange nordmenn som har en universitets- eller høyskoleutdannelse som i 1970.

Siden 1980 har befolkningsandelen med høy utdannelse fordoblet seg.

Leve tradisjonene

Menn og kvinner holder seg fremdeles til tradisjonene. Statistikken viser at mennene holder seg til det naturvitenskapelige fagfeltet, mens kvinner holder seg til læreryrket og helse- og sosialfag.

Menn har lengst utdannelse

Det er kvinnene som står for den største andelen av de som har fullført en kort universitets- eller høyskole utdannelse. Men ser man på de lange utdannelsene, er det mennene som vinner.

Totalt 6,6 prosent av mennene har gjennomført en lang utdannelse, mens tallet bare er 2,8 prosent for kvinnene.

Oslo best

Utdannelsesnivået i hovedstaden er høyest. Fylkesfordelingen viser at det er Oslo og Akershus fylke som har den høyeste andelen av personer med utdanning på høyskole- og universitetsnivå. I Oslo har hele 10,5 prosent av befolkningen fullført en lengervarende høyskole- eller universitetseksamen

Verst ser det ut i Hedmark og Oppland. Her har bare 2,6 prosent av befolkningen fullført en lang utdannelse.