Ni idéelle ledertyper

Sjefen er sjelden alene. I de fleste foretak er han en del av en gruppe ledere som gjør de strategiske viktige valgene for bedriften.

Forskeren R.M. Belbin har sett litt på sammensetningen i en slik ledergruppe, eller et 'team' som det heter i næringslivet. Belbin sammenlinket lederteam i suksessbedrifter med team i mindre vellykkede bedrifter, og kom fram til at de vellykkede lederteamene hadde ledere som fylte følgende roller:

 • Pådriveren: Som "den sterke" i lederteamet er pådriverens rolle å drive teamet framover. Han leder oppmerksomheten mot mål og tema for arbeidetm og er gjerne resultatorientert. Pådriveren holder de andre på sporet. Denne lederen er gjerne utadvendt, usentimental og utålmodig, men kan også være dominerende, rastløs og uredd. Han diskuterer gjerne og blir fort irritert.

 • Iverksetteren: Hennes rolle er å få jobben gjort. Hun omsetter strategiske beslutninger til praktisk handling. Følgelig er hun god til å organisere og setter planer effektivt og systematisk ut i livet. Iverksetteren er gjerne konservativ, pliktoppfyllende og behersket. Hun er handlekraftig, men misliker gjerne nye og uprøvde ideer.

 • Ressurssamleren: Han henter inn og formidler andres ideer og ressurser. Ofte liker han å utforske alt nytt, og har en egen evne til å få kontakt med mennesker. Kjennetegnes ved et stort kontaktnett og alltid mange jern i ilden. Ressurssamleren er gjerne flink til å lede forhandlinger - mye på grunn av at han er sosial, entusiastisk, nysgjerrig, ukonvensjonell og sjelden usikker. Kan imidlertid miste interessen og gløden når den første spenningen er over.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Idéskaperen: Denne lederen skal stå for nytenkning og kreative innspill. Han finner ofte nye synsvinkler og løsninger på kompliserte og uoversiktlige problemer. Ikke sjelden er han en smule innadvendt og individualistisk, men også intelligent og kunnskapsrik. Kan framstå noe kjølig og nøktern.

 • Koordinatoren: Å samordne teamets aktiviteter er koordinatorens hovedoppgave. Han evner gjerne å se teamets styrker og svakheter, og kan derfor få mest mulig ut av det potensiale som er i ledergruppen. Denne lederen har gjerne en sterk selvtillit, er stabil, kontrollert og realistisk.

 • Teamarbeideren: Denne rollen krever en person som kan skape et godt samarbeidsklima. Derfor må hun være omgjengelig og godt likt - en typisk "brobygger". Hun skal dempe konflikter og motsetninger innad i teamet. Ofte er teamarbeideren avslappet og flink til å lytte - og ikke dominerende. I dette ligger at hun må ha en vel utviklet sosial intellligens. Skyr gjerne konflikter.

 • Analytikeren: Står gjerne for en objektiv vurdering av alternativene ved problemer. Skal sikre kvalitet og forhindre feil gjennom grundig evaluering. Han er gjerne intellektuell, rasjonell og noe skeptisk av legning. Holder ofte litt avstand til mennesker, og kan oppfattes som "tørr" og kjedelig.

 • Ferdigstilleren: Siden denne lederen skal se til at oppgaver blir fulgt opp og gjennomført, er han ofte nøyaktig og opptatt av praktiske detaljer. Han er ikke utpreget utadvendt, men er omhyggelig og perfeksjonistisk. Er nøktern og realistisk, men bekymre seg lett for småting.

 • Spesialisten: Har den nødvendige detaljkunnskapen andre mangler. Er gjerne svært opptatt av sitt fag, og dermed profesjonell og grundig. Finnes imidlertid ikke i alle team.

En ledergruppe kan sjelden komponeres etter disse prinsippene - den består av de individene som allerede er der. Likevel: Kanskje finner du igjen sjefen din blant disse lederrollene?

Vær klar over at individene i en ledergruppe kan inneha flere forskjellige roller. En person med høy grad av selvinnsikt kan for eksempel være enten ressurssøker, teamarbeider eller pådriver.