Netcom

- Vi har flere eksempler på at ansatte har fått lengre permisjoner.

Nylig la en av lederne ut på en 1-års jordomseiling med familien, forteller Guri Wormdahl, informasjonssjef i Netcom.

- Men får de to - tre uker lengre ferie om sommeren for å reise til Australia?

- Vi vil vurdere det fra tilfelle til tilfelle. Dersom ansatte forsvinner over en lav sko, får vi selvfølgelig problemer. Men så fremt det lar seg gjøre, er vi fleksible og velvillige. Vi opererer i en bransje med sterk konkurranse om menneskene med høy kompetanse. Derfor kan alternativet vise seg å være at den ansatte velger å si opp, sier Wormdahl.

Netcom, som har opplevd at flere sentrale ledere har forlatt selskapet i det siste, er en relativt liten organisasjon i forhold til giganten Telenor. De ansatte jobber i små team, og antall arbeidstimer er høyt.

- Når de ansatte jobber mye og blir slitne, er det naturlig at de har behov for å slappe av noen uker eller måneder. For å unngå at verdifulle ansatte sier opp, velger vi derfor av og til å strekke oss litt ekstra, avslutter Guri Wormdahl i Netcom.