Netcom

NetCom
Rangering goder
1: Mer lønn
2: Sparing/fond/opsjoner
3: Videreutdanning
4: Mer ferie
5: Subsidiert/gratis barnehage
6: Firmabil
7: Forsikring
8: Pensjonsordning
9: Gunstige lån
10: Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing
11: Firmahytte
12: Telefon/klær
13: Bedriftshelsetjeneste
14: Treningsmuligheter
15: Hus-/hagehjelp
1 er viktigst, 15 minst viktig.
[Ugjyldig objekt (NAV)]