Netcom: Stillerom

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Om Netcom: Leverandør av mobile teletjenester. 600 ansatte per i dag. Gjennomsnittalderen er 32 år.

Arbeidstid/hjemmejobbing: Har fleksibel arbeidstid for alle ansatte. De er som regel tilgjengelig på mobiltelefon hele tida. Mange har hjemmekontor.

Videreutdanning: En del ansatte har kontraktfestet tilgang til videreutdanning. Selskapet kjører også egne opplæringsprogrammer, for eksempel har mellomledere tatt kurs i ledelse gjennom BI-systemet.

Permisjon: Fleksible ordninger, men praksisen varierer noe.

Ferie: Fem ukers ferie når man har jobbet ett år i selskapet, ellers fire uker.

Lønn: Individuelle avtaler. De fleste har fast lønn. Ledere har som regel ikke betalt for overtid. Bonusordninger for måloppnåelse avdelingsvis, pluss bonus for hele bedriften. Da selskapet ble kjøpt av Telia, fikk alle ansatte en incentiv-opsjonsordning knyttet til Telias aksjekurs.

Lån/sparing/fond: Ingen lån til ansatte, men avtale med Kreditkassen.

Bedriftshelsetjeneste: Ja, en legekonsultasjon i året.

Arbeidsdeling: Delt inn i avdelinger (med avdelingsledere). Likevel høy grad av prosjektorganisering.

Kontororganisering: Cellekontorer. Marked/Produkt-avdelingen, selgere og kundekonsulenter sitter i landskap. Egne "stillerom" for de som har behov for det.

Pensjon/forsikring: Pensjonsordning, men vi fikk vite lite om den. Reiseforsikring utover de lovpålagte ulykkes- og skadeforsikringene.

Kontraktsvilkår: Seks måneders prøvetid, tre måneders oppsigelsestid. Karantene i enkelte tilfeller, særlig dersom noen vil gå til konkurrerende selskaper.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Telefon/avis: Alle ansatte har, ikke overraskende, mobiltelefon. Netcom godtar at de også bruker den noe privat. Noen har også dekket avis.

Firmabil: En del selgere og ledere har firmabil.

Firmahytte: To hytter på Hafjell.

Treningsmuligheter: Rabattavtale med Sats. Bedriftsidrettslag.

Hus-/hagehjelp: Nei.

Fagorganisering: Noen få av ingeniørene er fagorganisert. Ellers ingen.