Nei til flatTV fra sjefen

Hjemme-PC-ordningen er gull verdt fordi den gir ansatte som trenger data-utstyr en rabatt på mellom 40 og 55%. Men nå frykter bransjen at skjult forbrukersalg av store flatTVer og høyttalere vil ødelegge for ordningen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
[Ugjyldig objekt (NAV113530)]

Det er ikke uten grunn at hjemme-PC-ordningen kalles for Norges beste frynsegode: Du får nemlig en rabatt som ligger på mellom 40 og 55 prosent av veiledende pris, og kravet til ”tjenstlig bruk” er så lavt at de aller fleste omfattes av ordningen.

Trykk her for å se hvor mye du sparer i DinSides hjemme-PC-kalkulator

Men ordningens gunstige vilkår kan også bli dens bane. Det er nemlig ingen hemmelighet at en del fagpersoner i Finansdepartementet synes ordningen er politisk begrunnet, og utøvelsen av hjemme-PC-ordningen følges derfor med argusøyne.

Tjenstlig bruk?

Et kjapt søk på nettet viser at flere store kjeder tolker begrepet hjemme-PC ganske vidt. I pakkene som tilbys finner du nemlig ikke bare bærbare og stasjonære PCer. Du finner også digitalkameraer, digitale videokameraer, flatTVer (i LCD & plasma-klassen), og THX-godkjente surround-høyttalere (5.1) til PCen.

Vi kan forsåvidt forstå butikkene. De er jo naturlig nok opptatt av å selge mest mulig. Hvorvidt det tjenstlige behovet er oppfylt, må være opp til den ansattes arbeidsgiver å kontrollere.

Man trenger likevel ikke å jobbe i Skatteetaten for å innse at det er de færreste som faktisk har et tjenstlig behov for et digitalt videokamera og surroundhøyttalere for å kunne jobbe hjemmefra. I tillegg; blir hjemme-PC-ordningen fjernet på grunn av misbruk vil selvsagt dette gå ut over butikkenes fortjeneste, i hvert fall hos de aktørene som har langsiktige planer.

Spørsmålet er likevel om selvjustis er nok.

Trykk her for å se eksempler på hva som faller innenfor OG utenfor hjemme-PC-ordningen

Enkelt å få – enkelt å miste?

- All markedsføring som ikke stemmer med forskriften vil gi ammunisjon til de som er motstandere av hjemme-PC-ordningen, sier Fredrik Syversen fra IKT-Norge til DinSide.

- For å opprettholde ordningen er det derfor ytterst viktig at bransjen klarer å markedsføre ordningen i henhold til forskriften. Vi er derfor bekymret for at det stadige fokuset på "skjult forbrukersalg" vil undergrave ordningen på lang sikt. Per i dag er det imidlertid lite vi får gjort, bortsett fra å henstille til bransjen om å følge reglene, sier Syversen.

DU risikerer skattesmell

Det store spørsmålet er selvsagt hvem som får svi dersom det konstateres at vilkårene i hjemme-PC-ordningen ikke er oppfylt:

  • Butikken? Nei.
  • Arbeidsgiver? Ja, arbeidsgiveravgift og mest sannsynlig tilleggsavgift på toppen.
  • Den ansatte selv? Ja, lønnsfordel og muligens tilleggsskatt.
- I praksis vil spørsmålet rundt hjemme-PC-ordningen først oppstå dersom bedriften blir gjenstand for bokettersyn, sier Åse Kristin Nebb Ek fra Skattebetalerforeningen til DinSide.

Rent skattemessig vil arbeidsgiver måtte betale arbeidsgiveravgift av det som skulle ha vært innberettet som lønn, samtidig som han risikerer tilleggsavgift på toppen av det hele.

- Den ansatte vil bli skattlagt for fordelen av utstyret (som lønn) med mulighet for tilleggsskatt. I normaltilfellene er tilleggsskatten her på 30%, sier Nebb Ek.

Men hvor går egentlig grensen for hva som omfattes av hjemme-PC-ordningen?

Svenskene har satt grensen ved 30-tommer - mens vi nordmenn fortsatt må tolke loven.