Når skal du ha feriepengene?

Her varierer praksis blant norske bedrifter, men en ting er sikkert: Feriepengene skal ikke utbetales som en del av den vanlige lønnen hver måned.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Feriepengene utbetales normalt den siste vanlige lønningsdagen før ferien.

Du kan likevel kreve å få utbetalt feriepengene senest én uke før ferien tar til.

Dersom ferien deles, skal feriepengene deles tilsvarende. Den del av feriepengene som overstiger lønn for vanlig arbeidstid i ferien, kan likevel utbetales i forbindelse med avvikling av hovedferie, eller sammen med lønn for juni måned.

Er feriefritid overført til et påfølgende ferieår, utbetales feriepengene for den overførte del først når ferien tas.

Feriepenger for ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, skal utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp, det vil si i januar 2002.