Når sjefen ikke vil betale

Denne informasjonen har vi fått fra Arbeidstilsynet. Artikkelen tar ikke hensyn til manglende utbetaling som følge av misforståelser og tekniske betalingsfeil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Du må først konstatere om det er betalingsevnen eller betalingsviljen til sjefen som er problemet. Kontakt gjerne Arbeidstilsynet eller din fagforening, for utfyllende opplysninger og konkrete råd.

Her tar vi for oss betalingsviljen, hva du bør gjøre når sjefen ikke kan betale, finner du ut ved å trykke på lenken til høyre i artikkelen.

Merk: Det gjelder å være raskt ute. Du kan for eksempel miste rettigheter i lønnsgarantiordningen dersom du er for treg.

Når arbeidsgiver ikke vil betale

  • Send et rekommandert brev til arbeidsgiver, der du ber om å få pengene dine innen en kort frist, f.eks. en uke. Gjør oppmerksom på at du vil gå videre med saken, dersom fristen ikke overholdes.
  • Hvis sjefen ikke betaler innen fristen, kan du bringe saken inn til Forliksrådet i den kommunen arbeidsgiveren tilhører. De vil hjelpe deg med å lage en forliksklage, og vil innkalle til forliksmøte. Saken kan bli avgjort på dette stadiet, enten ved forlik eller dom i forliksrådet.
  • Nytter ikke dette, må du ta saken inn for domstolene. På dette stadiet bør du absolutt kontakte advokat eller fagforening, for å få råd om saken er verdt å bringe inn for retten.
  • Dersom det har blitt enighet i Forliksrådet, enten ved forlik eller dom, og sjefen fremdeles nekter å betale pengene, kan du be namsmannen om tvangsinndrivelse av beløpet.