Når sjefen ikke kan betale

Får du ikke lønn fordi arbeidsgiveren er blakk, kan du slå ham konkurs. Er det allerede åpnet konkurs, kan du be om dekning fra lønnsgarantiordningen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

For å få dekket lønn og feriepenger fra lønnsgarantiordningen må du være raskt ute. Blir kravene for gamle, kan du faktisk tape pengene dine: Du bør derfor selv sørge for at det blir åpnet konkurs.

Husk at "rimelige" utgifter i forbindelse med konkursbegjæringen, f.eks. gebyrer og advokathonorarer, kan kreves dekket av lønnsgarantiordningen.

Få med deg arbeidsgiver

Den raskeste metoden er å få med deg arbeidsgiveren til skifteretten, slik at han kan erkjenne sin manglende betalingsevne. Nekter sjefen dette, må du gjøre følgende:

 • Påkrav når lønnen uteblir: Send et rekommandert kravbrev til sjefen så fort som mulig etter lønningsdag. Brevet må inneholde hva kravet gjelder, hvilket beløp det er snakk om, og opptjeningsperioden. Gi arbeidsgiveren en ukes betalingsfrist.
 • Når arbeidsgiver ikke betaler etter påkrav = Konkursvarsel: Fire uker etter at du sendte det rekommanderte brevet, må du sende et konkursvarsel. Dette varselet må forkynnes til sjefen av en offentlig tjenestemann.

  Dette MÅ konkursvarselet inneholde:
  - Vis til påkravet du har sendt, gjenta hva kravet gjelder, beløpets størrelse, og opptjeningsperioden.
  - Gi arbeidsgiver en 2 ukers betalingsfrist fra lovlig forkynnelse.
  - Skriv at "det vil bli tatt ut konkursbegjæring, dersom ikke betaling skjer innen fristens utløp".
  - Opplys om at "insolvens ved behandlingen av konkursbegjæringen i alminnelighet skal antas å foreligge og konkurs kunne åpnes, når betaling uteblir etter at konkursvarselet er forkynt i henhold til Konkursloven § 63.

  Forkynnelsen: Konkursvarselet må sendes i to eksemplarer til hovedstevnevitnet i den kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted. Det er hovedstevnevitnet som forkynner konkursvarselet til arbeidsgiver. For dette tar kommunen et gebyr, og underretter deg når forkynnelsen er gjennomført. Kontakt kommunen for mer informasjon.

 • Når arbeidsgiver fortsatt ikke betaler: Konkursbegjæring. Hvis ikke arbeidsiver betaler innen to-ukersfristen i betalingsvarselet, må du sende konkursbegjæring til skifteretten. Begjæringen må sendes i fem (5) eksemplarer, og må ha kommet til skifteretten innen to uker fra betalingsfristen i konkursvarselet.

  MERK: Dersom du oversitter denne fristen må du forkynne konkursvarselet på nytt. Her må du altså være nøye.

Konkursbegjæringen

Det er viktig at de formelle kravene til konkursbegjæringen er oppfylt, så hvis du fremdeles ikke har fått pengene dine anbefaler vi sterkt at du får profesjonell hjelp.

Kontakt gjerne Arbeidstilsynet, som også administrerer den statlige lønnsgarantiordningen, din fagforening eller advokat for mer hjelp.