Når kan du gjøre hva?

Er du under 18 år stilles det større krav til hvilke stillinger og hvor lenge du har lov til å jobbe. Her er en kort oversikt over kravene som stilles.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Disse jobbene kan du ta

Alle over 13 år har lov til å ha lønnet arbeid, men de kan ikke jobbe med noe som er til skade for helsen, utviklingen eller skolearbeidet. Er du 13 år kan du gjøre lettere arbeid, som for eksempel bud eller jordbær plukking.

-Ungdom under 15 år skal ikke ha nattarbeid 20:00 til kl 06:00.

-Ungdom mellom 15 og 18 år skal ikke arbeide mellom kl 22:00 – 06:00

15 åringer kan ta flere typer jobber, for eksempel kontor og butikk arbeid. Men jobben skal ikke gå utover personlig utvikling, helse eller skolegang.

Personer under 18 år skal ha minst to uker sammenhengende fri i sommerferien
Arbeidstakere under 18 år kan ikke brukes til overtidsarbeid, utover 8 timers arbeidsdag eller 40 timers uke.

Alle som er under 18 år skal ha fri minst 12 timer mellom hver arbeidsperiode. Når man har fylt 18 år kan man ta hvilken som helst jobb. Det eneste unntaket er servering av brennevin, da må man være 20 år.

Arbeidstid

Alle som jobber mer enn 5 ½ time om dagen skal ha en ½ times pause. Tas ikke pausen ut i arbeidstiden eller man ikke har mulighet til å forlate arbeidet så skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alle skal ha fri minst 10 timer mellom arbeidsøktene ( 12 timer om du er under 18 år). I løpet av uken skal man ha en friperiode på minst 36 timer om mulig skal denne perioden legges til helgen.

Vanlig arbeidstid er 40 timer i uken. Enkelte tariffavtaler har kortere arbeidstid. Jobber du mer skal du ha overtidsbetaling.