Når kan du bli oppsagt?

- Økonomiske problemer i bedriften regnes som grunnlag for en saklig oppsigelse, sier kontorsjef Turid Bratsett Oddum i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

En konkurs gir også adgang til saklig oppsigelse, i følge Arbeidsmiljøloven.

Annet arbeid

- Loven sier at oppsigelsen ikke er saklig dersom "arbeidsgiveren har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren". Du skal tilbys annet arbeid i bedriften dersom det er mulig, sier Oddum.

Loven har et vern mot usaklig oppsigelse. De saklige grunnene for en oppsigelse kan variere, men kan være skulking, uredelighet, uregelmessig oppmøte, beruselse på jobb og ordrenekt.

Andre fakta

 • Dersom du mister jobben, blir du enten sagt opp eller avskjediget.

 • Avskjedigelse brukes kun når du har gjort noe som kan medføre straffeansvar. Da må du som regel gå på dagen.

 • Oppsigelse er det mest vanlige, og da jobber du som regel ut oppsigelsestida. Den er på minst en måned.

 • Har du vært sammenhengende ansatt i minst fem år, skal oppsigelsestida være på minst to måneder. Har du vært ansatt i minst 10 år, skal oppsigelsesfristen være tre måneder.

 • Har du prøvetid, skal oppsigelsestida være på minst 14 dager.

 • Oppsigelsen skal skje skriftlig.

 • Før oppsigelsen skal du imidlertid ha fått en skriftlig advarsel og mulighet til å rette opp forholdet.

 • Er oppsigelsen begrunnet i arbeidsmangel, skal den inneholde opplysninger om fortrinnsretten til ny tilsetting etter § 67 i Arbeidsmiljøloven.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Vil du klage, må du rette en klage til arbeidsgiveren innen to uker etter oppsigelsen.