Når får du gebyrstipend?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dersom du går på skole i et annet nordisk land hvor du må betale skolepenger, kan du få et lån på maksimalt 19.910 kroner.

For lite

Studerer du utenfor Norden, får du maksimalt 49.940 kroner i gebyrstipend til skolepenger innen enkelte fagretninger. Er skolepengene høyere, kan du få tilleggsstipend.

Gebyrstipendet gis til og med Master Degree (hovedfag) eller tilsvarende.

Lykke-utvalget gikk inn for å skrenke inn på gebyrstipendet til hotellfag, turisme/reiseliv, fysioterapi, teknologiske fag, film- og fotoutdanning og scenefag. Det gjenstår å se omfanget av endringene.

Fagene

Per i dag kan du få gebyrstipend for utdanning som gir kompetanse tilsvarende følgende fagområder ved norske universiteter og høgskoler:

 • Farmasi
 • Teknologiske fag
 • Bioteknologi
 • Datafag
 • Veterinærmedisin
 • Landbruksfag (inkl. miljøfag, økologi og næringsmiddelteknologi)
 • Skogbruksfag
 • Fiskerifag (inkl. akvakultur)
 • Sosialøkonomi
 • Medisin
 • Radiografi
 • Merkantile fag
 • Psykologi

  Profesjonsstudier

  Du kan også få gebyrstipend til utdanning som gir fullstendig yrkeskompetanse tilsvarende disse høgre utdanningene i Norge:

 • Fysioterapi (omfatter ikke studenter som begynte på et studium i Tyskland i 1995-96 eller seinere)
 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Ergoterapi
 • Bioingeniørutdanning
 • Kostholdsøkonomi/husøkonomi/dietetikerutdanning
 • Interiørarkitektur
 • Kunstutdanning (teater, billedkunst, dans, musikk og opera)
 • Kunsthåndverk og design
 • Tekstil-/konfeksjonsutdanning
 • Fysioterapi (omfatter ikke studenter som begynte på et studium i Tyskland i 1995-96 eller seinere)
 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Ergoterapi
 • Bioingeniørutdanning
 • Kostholdsøkonomi/husøkonomi/dietetikerutdanning
 • Interiørarkitektur
 • Kunstutdanning (teater, billedkunst, dans, musikk og opera)
 • Kunsthåndverk og design
 • Tekstil-/konfeksjonsutdanning
 • Fotoutdanning
 • Tolk- og translatørutdanning
 • Hotellfag og turisme
 • Journalistikk og mediefag
 • Bibliotekutdanning
 • Filmregi/filmfoto

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Ikke i Norge

  Du kan også få gebyrstipend til utdanning som gir fullstendig yrkeskompetanse, men ikke finnes ved norske læresteder:

 • Kiropraktikk
 • Terapifag
 • Ingeniørfag, når tilsvarende tilbud ikke finnes ved norske ingeniørhøgskoler
 • Teologi, når utdanningen ikke er dekket av norske undervisningstilbud
 • Scenografi
 • Utviklingsstudium