Nå kan det bli kaos

Frykter nedprioriteringer og lengre saksbehandlingstider.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) oppjusterte i dag sine prognoser for arbeidsledighet, og forventer nå at det vil være mellom 75.000-80.000 arbeidsledige ved utgangen av 2009.

Mot slutten av 2010 vil det være 100.000 arbeidsledige i Norge.

Bakgrunnen for at Nav nok en gang oppjusterer ledighetstallene, er den negative utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.

Les også: Her får du jobb nå

Må nedprioritere

Om du er arbeidsledig, kan du få hjelp fra staten, og det er Nav som styrer hvem som får tildelt dagpenger. En kraftig økning i arbeidsledigheten betyr at etaten vil få betydelig mer å gjøre, noe som kan gå utover tilbud og behandlingstider.

- Hvis det blir en betydelig økning av oppgaver fremover, vil det være behov for styrking av Nav-kontorene, sier direktør Erik Oftedal i Nav til DinSide.

I verste fall vil pågangen av arbeidsledige ramme brukerne.

- En mulig løsning er å prioritere enda hardere og endre tjenesteytingen på enkelte brukerområder. Hvis vi får for lite ressurser mot de ledige, er en mulig at vi må nedprioritere andre områder, sier Oftedal, som ikke går inn på hvilke områder som kan bli rammet.

Oftedal legger til at saksbehandlingstidene kan komme til å øke.

- Ja, det kan hende det vil ta litt lengre tid. Vi har hatt en positiv utvikling i behandlinger av saker, og det ville være beklagelig om vi på nytt må la saksbehandlingen øke, sier han.

Nå kan det bli kaos


Si din mening om Nav i DinSides Forum

Stille før stormen?

Foreløpig er det ikke noen krise hos Nav, skal vi tro Oftedal.


- Det er ikke noen storm av mennesker på Nav-kontorene for tiden, sier han, og presiserer at pågangen har økt noe den siste tiden.

- Vi har opplevd litt større pågang fra bedrifter som ønsker å orientere seg om regelverk og varsle permitteringer og oppsigelser. Dessuten er det litt flere enkeltpersoner som ber om dagpenger, eller ønsker råd eller veiledning.

Mistet jobben? Her er dine rettigheter

Bråstopp i sysselsettingen

I de nye arbeidsmarkedsprognosene som ble lagt frem i dag, tar Nav høyde for at sysselsettingen vil avta.

I år ventes sysselsettingen å øke med 75.000 flere personer, men det ikke vil bli noen vekst i sysselsettingen neste år.

I 2010 vil nedgangskonjukturen og den økte arbeidsledigheten føre til at det blir 25.000 færre sysselsatte.

Flere dystre tall

Det er ikke bare Nav som melder om dystre utsikter i arbeidsmarkedet.

Forrige uke kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med prognoser om at arbeidsløsheten vil mer enn doble seg i løpet av 2009. I dag er 45.180 personer registrert som arbeidsledige, og SSBs prognoser viser at 100.000 vil stå uten arbeid i løpet av 2009.

Er du deppa? Da bør du ikke lese denne saken

HVA ER DIN ERFARING MED NAV? Send en e-post til okonomi@dinside.no