Myk tvang får kvinnene inn i styrene

Kvinnene inntar styrerommene etter nye krav. Og de selskaper som innen ett år ikke har fått riktig kjønnsbalanse, risikerer tvangsoppløsning.

Tøffe regler

Den 1. januar i fjor trådte de nye reglene om jevn kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapene i kraft. Allmennaksjeselskap stiftet før denne tid har nå litt mindre enn ett år på seg på å oppfylle kravet om at 40 prosent av styremedlemmene skal være kvinner. Per 1. januar i år tilfredstiller 38 prosent av selskapene kravene til kjønnsrepresentasjonen i styrene. Dette ifølge Statistisk sentralbyrå. En undersøkelse gjennomført av Handelshøyskolen BI viser at det er få eller ingen kvinner blant styrelederne.

Heller ikke blant de offentlige foretakene har man klart å fylle kravene. Ved inngangen til 2007 hadde 85 prosent av disse foretakene klart å fylle kravene.

Tvangsoppløsning

Myk tvang får kvinner inn i ASA-styrene.

Foto: Lise Gagne/iStock
Myk tvang får kvinner inn i ASA-styrene.

Foto: Lise Gagne/iStock Vis mer


Dersom selskapene ikke har klart å fylle kravene innen 1. januar, 2008 risikerer selskapene tvangsoppløsning. De vil i første omgang få anledning til å rette opp balansen, men fyller ikke selskapene vilkårene for styresammensetning, så er sanksjonene det samme som om de for eksempel ikke skulle oppfylle kravet om revisorplikt. Først ved slutten av 2007, når generalforsamlingene i de 525 aktive almennaksjeselskapene i Norge er avholdt vet man hvordan likestillingen i næringslivet vil bli - og om her vil være mange selskaper som får anmodningsbrev i posten.

Kvinnefremtid i styrene

- NHO-bedrifter er bedre stilt, sier Nina Solli, rådgiver i NHO til DinSide. - Vi arbeider aktivt for å skaffe til veie styrekompetente kvinner gjennom FemaleFuture-prosjektet vårt. Det er et tiltak hvor de enkelte bedrifter inngår en avtale med programmet. Det plukkes ut kandidater med talent for styrearbeid. Disse deltar i ulike aktiviteter. I tillegg blir de lagt i vår styrekandidatdatabase.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ser ut til at pisken virker: NHO-bedrifter har opplevd en vekst i andel kvinner i styrene på opptil 15 prosentpoeng, avhengig av type bedrift.

Likevel viser studier BI-studien at kandidatene til styrevervene ikke plukkes via formelle kanaler og databaser, men plukkes fra bedriftsdirektørene og styreledernes nettverk.

- Det er derfor vi lærer kandidatene i programmet nettverksbygging, sier NHOs Nina Solli. - Kvinner som i dag har styreverv har jobbet proaktivt i forhold til å bygge relasjoner som kan gi dem adgang til styreverv. De må lære seg å kommunisere at de jobber for å få et styreverv.

NHOs FemaleFutureprogram går over ett år. Last ned brosjyre her.

Formidabel karriere


Silvija Seres (36) er leder for produktmarkedsføring i softwareselskapet Fast Search & Transfer, har doktorgrad i informatikk fra Oxford University og har hatt sju styreverv i både offentlige institusjoner som Norges forskningsråds Høykom-program og i softwarefirmaet FasterImaging. Seres mener at det å ha forbindelsene er like viktig som kvalifikasjonene.

- Man må bygge nettverk og det tar tid, sier Silvija Seres til DinSide. – Det hjelper ikke å gå på kvinneseminarer og så vente på å bli kontaktet. Det er også ikke alle selskaper som er like interessante, men det er viktig å ta mulighetene som byr seg. Etter hvert finner man styreverv som passer ens profil.

Hun mener også at det å være viktig å vise at en finnes.

- Hold foredrag, skriv artikler og vær til stede i miljøer en finner interessante.

Seres er ikke uforbeholdent positiv til kravene om kjønnsbalanse:

- Jeg liker ikke mekanismene ved tvang. Det er viktig å finne de personene som er best kvalifiserte. Men likevel ser jeg at det er nødvendig å minne valgkomiteene i ASAene på at det finnes godt kvalifiserte mennesker utover deres kontaktflate.

Slik er kravene

Kravet til egenvalgte styrer varierer med størrelsen på styret. Dersom det er to eller tre egenvalgte styrerepresentanter, skal begge kjønn være representerte. Har styret fire eller fem egenvalgte styrepresentanter, skal hvert kjønn være representert med minst to. Har styret to til åtte egenvalgte representanter, skal være kjønn være repsentert med minst tre. Minst fire av hvert kjønn skal være representert i styret dersom styret består av ni egenvalgte styrerepresentert, og er det ti eller flere egenvalgte skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Det er også krav til de ansattevalgte styrerepresentantene. Ved mer enn en representant fra de ansatte skal begge kjønn være representerte. Kravet til kjønnsrepresentasjon faller bort dersom et kjønn utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte. De samme regler gjelder for vararepresentanter.


Kilder: SSB, NHO-FemaleFuture

AKTUELT