Mye bråk, men ingen stopper Nature`s Own!

Justisdepartementet stemplet i 1998 Nature's Own virksomhet som en ulovlig kjedeforretning, og i dag nektes politifolk lov til å delta i virksomheten. Men har det noe å si for deg?

Nature's Own-kjeden har fått mye pepper i pressen de siste årene.

Justisdepartementet uttalte i 1998 at virksomheten var i strid med Lotterilovens §16 om ulovlig pyramidespill, og i tillegg ble det store overskrifter når det ble kjent at Stortingspolitiker Anita Apelthun Sæle (Kr.F) hadde interesser i selskapet.

- Men er det pyramidespill?

Hvorvidt Nature's Own, og andre nettverkskjeder rammes av lotteriloven i dag er likevel usikkert. I følge en artikkel i Aftenposten den 13 juni har imidlertid landets politimestre fått klar beskjed om å stoppe politiansattes deltagelse i nettverkssalg.

Begrunnelsen er i følge Aftenposten at "det er særlig uheldig at personer i politiet deltar i virksomhet som det kan stilles spørsmålstegn ved både rettslig og etisk".

Akkurat det kan gi rom for ettertanke...

Husk likevel at ingen har reagert mot selskapet, til tross for uttalelsen fra 1998.

Har det noe å si for deg?

Departementets uttalelse står imidlertid fast, mens Natures Own på sin side hevder at de nå har endret sine vilkår, slik at alt skal være i overensstemmelse med dagens regelverk.

I følge våre kilder i blant annet Økokrim, har det imidlertid ikke vært foretatt noen ny vurdering av Natures Own siden den gang.

Det er imidlertid liten tvil om at det fortsatt er vill vest i deler av nettverksbransjen. Følg derfor våre tips og velg ditt selskap med omhu.