Muligheter for å avansere?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dersom du har lyst til å avansere på jobben, er det viktig å konstatere om stillingen har et utviklingspotensiale.

En mulighet til å få nye og mer spennende arbeidsoppgaver, er ofte langt mer fristende enn å ha en god begynnerlønn i en ”låst” stilling.

Er bedriften i en utviklingsfase der det er muligheter til å avansere, eller har de stort sett dekket sitt behov for ledere i den nærmeste framtid?

Er det vanlig med interne opprykk i firmaet, eller prøver de normalt å få inn friskt blod utenfra?

Dersom interne opprykk er vanlig, hvilke stillinger har tidligere ansatte avansert til?