Milliardgevinst på å la seniorer jobbe lenger

Samfunnet kan tjene milliarder på at arbeidstakere utsetter pensjonsalderen. Det kan du og. Se hvor mye med vår pensjonskalkulator.

Hvis pensjonen utsettes med ett år, vil det gi en samfunnsgevinst på mellom 240.000 og 300.000 kroner for hver arbeidstaker, viser en rapport som ECON har laget på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Med bare noen få prosent som står lenger i jobben, vil det være mulig å hente ut milliardgevinster.

Hvis 10 prosent av tidligpensjonistene fortsatte i jobb etter fylte 55 år, ville det bety en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 2,9 og 3,7 milliarder kroner, går det fram av beregningene i rapporten.

Aktiv seniorpolitikk

- Det er en styrke ved det norske samfunnet at vi har gode ordninger for dem som går ut av arbeidslivet på grunn av sviktende helse eller andre årsaker. Vi vet imidlertid at mange av tidligpensjonistene fortsatt har arbeidsevne og arbeidslyst. Det må føres en mer aktiv seniorpolitikk på mange arbeidsplasser for å begrense tallet på arbeidsføre mennesker som havner utenfor arbeidslivet, sier direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk.

Kommuneerfaringer

ECON-rapporten ser også på erfaringer fra åtte kommuner som har gjennomført ulike tiltak for å hindre tidligpensjonering. Ett eksempel er Oslo, hvor kommunen i 2005 innførte en ordning hvor den enkelte arbeidsplass har fått økonomisk stimuli for å utsette pensjonering blant sine ansatte.

- Det er for tidlig å trekke noen endelig slutning av tiltakene i kommunene, men flere av de kommunene vi har sett på, har interessante erfaringer som viser at en aktiv seniorpolitikk kan gi en positiv virkning, sier seniorøkonom Einar Bowitz i ECON.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Personlig gevinst

Det er ikke bare samfunnet som tjener på at du jobber lenger. Dersom du omfattes av den nye pensjonsreformen er det mye å hente på å utsette pensjonsalderen med noen år.

Bruk vår unike Pensjonskalkulator for å se hvor et år eller to ekstra vil ha å si for din pensjon.